Vés al contingut

Agents biològics: COVID-19

Característiques del curs

Adreçat a

Professionals assistencials
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
3h
Preu

22 €

Competències
Tècnica

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Curs Covid 19.jpg

La correcta aplicació de les mesures d’higiene i seguretat en els treballs amb exposició a agents biològics per part dels professionals assistencials minimitza els riscos de contagi o transmissió i, en conseqüència, afavoreix entorns laborals més saludables. En el context actual, és de vital importància actualitzar i reforçar el coneixement tant de les mesures generals de protecció davant dels riscos biològics com de les mesures específiques lligades a la principal amenaça, la COVID-19.

 

Objectius d'aprenentatge
 • Capacitar els i les professionals de l’àmbit sanitari en la gestió bàsica del risc biològic. 

 • Prevenir i reduir l’exposició a agents biològics, concretament al coronavirus (SARS-CoV-2). 

 • Promoure conductes adequades i segures durant l’activitat assistencial, seguint les precaucions estàndards i aquelles basades en la transmissió.

 • Conèixer i utilitzar adequadament els equips de protecció individual.

   

Contingut
 1. Mòdul 1

  • El risc biològic: Exposició a agents biològics

  • Classificació dels agents biològics

  • Vies d'entrada dels agents biològics

  • Factors de risc biològic

  • Normativa sobre l'avaluació del risc biològic

 2. La COVID-19

 3. Mesures de precaució estàndards

  • Higiene de mans

 4. Equips de protecció individual

  • Protecció dèrmica

  • Protecció ocular i facial

  • Protecció respiratòria

 5. Altres precaucions i mesures preventives

  • Precaucions basades en la transmissió

  • Neteja i desinfecció

  • Gestió de residus

  • Mesures complementàries

  • Situació d'excepcionalitat i ús d'EPI

  • Col·locació i retirada dels EPI

 

Metodologia
illustracio_1

Per fer aquesta formació el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Durant tot el procés d’aprenentatge els participants estan acompanyats per:

 • La tutorització que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs.

 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caire tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

 • Visualitzar-ne tot el contingut. 

 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7. 

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.