Vés al contingut

Serveis assistencials a persones amb dependència

Característiques del curs

Adreçat a

Metges/esses
Altres facultatius/ives (LOPS)
Infermeres/ers
TCAIs
Altres aux. i tècnics/ques (LOPS)
Zeladors/ores
Psicòlegs/ògues clínics/clíniques
Treballadors/ores socials
Terapeutes ocupacionals
Professionals no assistencials
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
30h
Competències
Tècnica

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Serveis assistencials a persones amb dependència

En els temps actuals, l’envelliment de la població provoca l’augment de les malalties cròniques i un augment de la dependència. Així mateix l’espera

nça de vida en els últims 20 anys ha millorat notablement degut a la millora en els serveis sanitaris i socials. 

L’entrada en vigor, el 2007, de la llei estatal coneguda popularment com Llei de la Dependència va dotar el sistema públic de serveis socials del marc normatiu necessari per regular l’atenció i les prestacions a aquest col·lectiu. 

Aquest curs va adreçat a tot el personal de l’àmbit sanitari que, d’una manera o una altra, pot haver de prestar servei a persones amb dependència així com als seus familiars o entorn més proper; arribat el cas, cal conèixer tots els processos vinculats a la pròpia llei de dependències així com els recursos dels que disposen per tal d’oferir-los una millor atenció, adequada i respectuosa.

 

Objectius d'aprenentatge
 • Formar als treballadors en el profund respecte per la dignitat de les persones dependents.

 • Conèixer l’actual llei de dependències, la seva aplicació i conseqüències.

 • Conèixer els recursos disponibles per poder actuar correctament en el seu treball diari.

   

Contingut

Aplicació de la Llei de Dependència: la malaltia crònica i la dependència 

 • Definició de persones dependents 

 • Llei de dependències 

 • Aplicació de la nova llei de dependències i les seves conseqüències immediates 

Recursos i ajuda als familiars en l’atenció a la dependència 

 • Ajuda als familiars 

 • Recursos 

 • L’atenció a la dependència 

Qualitat de vida: suport al dependent i serveis d’atenció 

 • Una fractura en la qualitat de vida 

 • L’atenció a la dependència com a dret ciutadà 

 • Els programes i serveis d’atenció

 

Metodologia

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge. 

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats –casos pràctics, lectures, debats, etc.– amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits, sempre amb l’acompanyament i supervisió d’un tutor expert en la matèria. 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents. Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

 • Visualitzar tot el contingut. 

 • Que la nota obtinguda al qüestionari sigui igual o superior a 7. 

 • Realitzar totes les activitats. En finalitzar, els alumnes valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, material, documentació i coneixements i habilitats aconseguides.

En finalitzar, els alumnes valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, material, documentació i coneixements i habilitats aconseguides.

 

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.