/, Conforcat, L4/Atenció centrada en la persona
Carregant Esdeveniments
 • Aquest esdeveniment ja ha passat.

Es disposa de places limitades. Aquestes places són 100% subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Línia 1

El curs online es durà a terme entre el 08 de maig i el 19 de juny del 2019 amb una durada de 20 hores.

Els objectius del curs són:

Objectiu general:

 • Promoure el model d’atenció centrada en la persona en l’àmbit de l’atenció a persones amb dependència.

Objectius específics:

 • Conèixer els aspectes claus d’una bona atenció centrada en la persona en un centre o servei assistencial.
 • Conèixer els conceptes claus, les eines i els instruments facilitadors de la intervenció personalitzada i orientada a la persona
Els continguts que es treballaran són:
 • Mòdul 1: marc teòric de l’atenció integral centrada en la persona
 1. Les dues dimensions del Model AICP
 2. Les bases del Model AICP
 3. Les recomanacions internacionals
 • Mòdul 2: personalització i autonomia. Les persones i el seus drets
 1. El concepte d’autonomia i la seva importància en el Model AICP
 2. La necessitat d’assumir riscos
 3. Com promoure autonomia
 4. Com promoure independència
 • Mòdul 3: la intervenció psico-social en el marc de l’AICP .
 1. La relació d’ajuda des del Model AICP
 2. La participació: agents implicats
 • Mòdul 4: metodologies i eines per a l’aplicació del model AICP
 1. El professional de referència
 2. La Història de Vida
 3. El Pla Personalitzat d’Atenció i Recolzament al Projecte de Vida
 4. Els ambients
 • Mòdul 5: la persona, la familia, els professionals i la comunitat
 1. La valoració geriàtrica integral. Tipologia d’usuaris actual
 2. La família
 3. Les i els professionals
 4. La comunitat

Inscripcions

Per a inscriure’s al cursos caldrà sol·licitar-ho via mail a mnadal@ucf.cat i  formalitzar la inscripció omplint el full Annex 1 d’inscripció. La cumplimentació d’aquest annex i el seu lliurament a UCF en format paper serà requisit imprescindible per a poder començar el curs.

Les inscripcions s’acceptaran per rigorós ordre d’arribada de l’Annex 1 original.  No es matricularà cap alumne fins a no disposar d’aquest document original degudament emplenat i signat pel participant. Aquest Annex 1 s’haurà de fer arribar per correu postal a la següent adreça, com a mínim una setmana abans de l’inici del curs:

At: Maria Nadal
Unió Consorci Formacio SL
C/ Esteve Terrades 30 (edifici Tramuntana, baixos)
08023 Barcelona

Descarrega l’Annex 1

Places exhaurides

Consulta el programa complet