/, update ecofin/Comptabilitat: Com entenem la comptabilitat pública i el control en l’àmbit de la salut?
Carregant Esdeveniments
  • Aquest esdeveniment ja ha passat.

Icona formació presencial

Línia 2Update economicofinancer. Mòdul 3. Sessió 6.

Objectius
  • Oferir una visió del règim de comptabilitat que apliquen les entitats del sector públic de l’àmbit de salut incloses en el sector públic de la Generalitat que permeti una adequada comprensió en relació al retiment de la informació financera i pressupostària.
  • Analitzar les diferències entre la comptabilitat general i la pressupostària, així com el tractament comptable de les operacions més significatives.
  • Presentar les novetats en l’àmbit del control establert per la Generalitat a les entitats del seu sector públic, així com les propostes de futur.
Continguts
  1. Règim de comptabilitat

– Conèixer els aspectes rellevants del nou Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat aprovat per l’Ordre 137/2017, de 29 de juny.

– Concretar el contingut de la informació pressupostària que les entitats han d’incloure en els comptes anuals.

  1. Diferències entre la comptabilitat general i la comptabilitat pressupostària

– Tractament en comptabilitat general i pressupostària de les operacions que presenten diferències més significatives.

– Analitzar els diferents estats comptables de caràcter pressupostari a incloure en els comptes anuals.

  1. Novetats en l’àmbit del control

– Informar sobre les actuacions en l’àmbit del control posterior de les entitats, així com les perspectives de futur.

– Analitzar les funcions i competències dels òrgans de control intern.

 Docents

Ivan Puig Serra

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Universitat Autònoma de Barcelona (1988-1993). Experiència professional com a auditor de comptes. Ha estat Interventor de la Generalitat exercint el control financer d’entitats públiques d’àmbit sanitari i com a Interventor delegat del Servei Català de la Salut. Ha estat Director Econòmic i de Serveis del Consorci Sanitari de Barcelona i Cap de Serveis Econòmics. Hospital Clínic de Barcelona. Des del gener de 2012 fins a l’actualitat és Interventor Adjunt per al Control d’Entitats del Sector Públic (Intervenció General). Generalitat Catalunya.

També disposa d’experiència com a docent en el Postgrau d’Auditoria Pública (Escola d’Administració Pública de Catalunya) de les sessions relatives a comptabilitat i control de les entitats del sector públic de la Generalitat. En l’Escola d’Administració Pública de Catalunya també ha impartit docència sobre: Comptabilitat pública de la Generalitat, Comptabilitat financera i anàlisi d’estats financers i Control financer. Al Centre d’Estudis Financers (CEF) ha realitzat la preparació d’oposicions del cos superior de la Generalitat (Àrea pressupostària i de control).

Aquest programa permet inscriure’t a un taller o a més d’un del mateix programa. Per realitzar la inscripció descarrega l’arxiu excel i envia’l a inscripcio@ucf.cat

INSCRIPCIONS

Per a inscripcions corporatives poseu-vos en contacte amb mnadal@ucf.cat.

Consulta el programa complet