/, L3/La comunicació entre el professional sanitari i el malalt i família
Carregant Esdeveniments
 • Aquest esdeveniment ja ha passat.

Es disposa de places limitades. Aquestes places són 100% subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Icona formació presencialLínia 3

El calendari d’impartició del curs és el següent:

 • 15/07/2019 de 09:00 a 15:00
 • 17/07/2019 de 09:00 a 15:00
 • 22/07/2019 de 09:00 a 15:00
 • 24/07/2019 de 09:00 a 15:00

La durada total d’aquest curs és de 24 hores presencials. Per rebre l’acreditació és necessari complir amb el 75% de l’assistència.

L’objectiu del curs és desenvolupar les habilitats comunicatives necessàries per millorar la comunicació que s’estableix entre el professional de la salut i la persona atesa i la seva família.
Els continguts que es treballaran són:
 1. La comunicació
  1. La satisfacció dels usuaris i les seves famílies: aspectes a tenir en compte.
  2. Autoconeixement i gestió emocional dels professionals: necessitats, creences, valors, emocions i expectatives.
  3. La comunicació intencional: barreres i jocs comunicatius.
  4. Aspectes de la comunicació verbal i de la no verbal: veu, llenguatge, silencis, somriure, mirada, cos.
  5. L’escolta activa: exercicis pràctics.
 2. Abordatge de situacions complexes
  1. Com adaptar-nos als diferents tipus d’interlocutor segons el seu estil de conducta: Dominància – Influència – Seguretat – Control.
  2. L’empatia com a base per a connectar amb els nostres interlocutors: què és i com s’entrena.
  3. El poder de la comunicació dins la dinàmica dels equips de treball.
  4. La comunicació assertiva: determinació – autoconfiança – autoestima – respecte per les diferències – crítica constructiva – parlar des del “jo”.
  5. Atendre usuaris enfadats: estratègies i actituds.
 3. Notícies dolentes i recolçament emocional
  1. Aspectes clau en la comunicació de males notícies tant verbals com no verbals: context, presència, intimitat i confidencialitat, calidesa, assertivitat, claredat, dosificació, respecte, adaptació a l’interlocutor, escolta, respostes i autocontrol.

Inscripcions

Per a inscriure’s al cursos caldrà sol·licitar-ho via mail a mnadal@ucf.cat i  formalitzar la inscripció omplint el full Annex 1 d’inscripció. La cumplimentació d’aquest annex i el seu lliurament a UCF en format paper serà requisit imprescindible per a poder començar el curs.

Les inscripcions s’acceptaran per rigorós ordre d’arribada de l’Annex 1 original.  No es matricularà cap alumne fins a no disposar d’aquest document original degudament emplenat i signat pel participant. Aquest Annex 1 s’haurà de fer arribar per correu postal a la següent adreça, com a mínim una setmana abans de l’inici del curs:

At: Maria Nadal
Unió Consorci Formacio SL
C/ Esteve Terrades 30 (edifici Tramuntana, baixos)
08023 Barcelona

Descarrega l’Annex 1

Places exhaurides

Consulta el programa complet