//Contractació sostenible en les diferents fases d’una licitació
2022-12-10T00:00:00+02:00
Carregant Esdeveniments

Update Serveis Generals – 3ª edició 2022-2023

Aquesta sessió es durà a terme el 2 de febrer de 2023 de 9:00 h a 14:00 h de forma presencial a les oficines d’Unió Consorci i Formació.

Han passat més de 4 anys de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del sector públic. Aquesta normativa va ser un punt d’inflexió en la tramitació de licitacions encaminades a obtenir serveis, subministraments i obres amb un alt contingut social i ambiental.

A banda de l’obligatorietat que la Llei de contractes estableix respecte a la incorporació d’aspectes socials i ambientals en les diferents licitacions, últimament s’han publicat diferents informes, guies i acords de govern que pretenen augmentar de forma considerable la incorporació d’aspectes socials i ambientals en les licitacions de les entitats subjectes a la Llei de contractes.

Dotar d’eines i recursos als professionals de les entitats perquè puguin desenvolupar les seves tasques en matèria de contractació pública sostenible.

Es tracta de fer un repàs de les diferents fases d’un procediment de licitació- també l’execució del contracte- i analitzar com es poden incorporar aspectes socials i ambientals en cada una d’aquestes fases.

Sra. Paula Hors

Llicenciada en Dret per la Universitat ha realitzat l’escola de pràctica jurídica a l’Il·lustre Col·legi d’advocats. Ha treballat com a becària del Servei Català de la Salut (2011-12), com a lletrada a un despatx d’advocats especialitzat en dret administratiu (2012-13). És assessora jurídica del servei Agregat de Contractacions Administratives del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya i ara amb la posició de directora del departament.

Sra. Vivian Sans

Llicenciada en Dret per ESADE, Mestratge en Ciència Jurídic, Mestratge en Dret Públic- Estudis avançats en l’ordenació juridicoadministrativa del territori i del mercat. Tender Lead Spain & Portugal a Alcon Cusí, A Novartis Division (2017-18) i consultora freelance especialitzada en contractació pública (2018-22). Ara desenvolupa funcions de consultora experta en contractació pública en el Servei Agregat de Contractacions Administratives del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya.

Per a inscriure’s al curs caldrà omplir el full d’inscripció i enviar-lo per correu a lmoralo@ucf.cat

Places limitades. Les inscripcions s’acceptaran per rigorós ordre d’arribada.

Descarrega el full d’inscripció
Consulta el programa complet

PER A MÉS INFORMACIÓ: Esther Pérez, d’Unió Consorci Formació – eperez@ucf.cat