/, Update gestio dades/Contractes de Gestió: descentralitzant la gestió
Carregant Esdeveniments
 • Aquest esdeveniment ja ha passat.

Línia 2

Sessió 11 del Update sobre gestió i anàlisi de dades

Un cop assegurades les tasques bàsiques d’un departament de Control/Suport a la  Gestió, si el Centre Sanitari ho necessita, es poden desenvolupar eines que permetin endegar dinàmiques que ajudin a la valoració de l’acompliment de determinades fites per part dels equips de professionals que el conformen. En aquest mòdul es podran l’establiment i monitoratge de Contractes de Gestió amb els Serveis o Unitats per apropar la presa de decisions als professionals , o bé la Direcció Participativa per Objectius amb objectius grupals i individuals que valorin de manera continuada el grau d’alineament entre el professional i els objectius estratègics de l’Entitat.

Objectius
 • Corresponsabilitzar als professionals i alinear les accions para l’assoliment dels objectius marcats al pla estratègic (visió).
 • Potenciar el treball multidisciplinari  i transversal.
 • Desenvolupar l’autonomia de gestió enfortint el lideratge clínic.
 • Millorar la comunicació.
 • Crear el sistema d’informació que permeti mantenir el monitoratge continuat d’aquestes modalitats d’eines de suport a la gestió.
Continguts
 • Grau de maduresa necessari per a afrontar reptes d’avaluació continua d’eines de suport a la gestió amb participació directa dels professionals. Desenvolupament de les capacitats analítiques dins de l’organització.
 • Necessitat d’avaluació del resultats de la institució: Gestió per resultats. Alinear la organització amb la estratègia.
 • Contractes de Gestió amb Serveis i /o Unitats assistencials com a eina per descentralitzar la gestió : Objectius, dimensions, necessitats d’informació i operativa.
 • Direcció Participativa per Objectius (DPO). Interacció amb els sistemes d’informació (DWH, BI…) i generació d’eines que permetin que els professionals referents també alimentin el sistema amb informació. Definició de les Unitats de Gestió, assignació de professionals, proposta i pacte d’objectius, indicadors, valoració, seguiment, assoliment i càlcul de la proporció de retribució variable assolit.
 • Importància dels sistemes d’informació: la intel·ligència de negoci.
INSCRIPCIÓ

Sessió posposada

Per a inscripcions corporatives poseu-vos en contacte amb rllort@ucf.cat.

Consulta el programa complet