/, L9, Pacient inestable/Cures bàsiques infermeres per al pacient inestable
Carregant Esdeveniments
  • Aquest esdeveniment ja ha passat.

Es disposa de places limitades. Aquestes places són 100% subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Línia 9

El curs online es durà a terme entre el 27 de febrer i el 10 d’abril del 2019 amb una durada de 20 hores.

Els objectius del curs són:
  • Donar eines als i les participants per aplicar les cures adequades amb una garantia de qualitat en l’atenció al pacient inestable.
Els continguts que es treballaran són:

Mòdul 1: valoració del pacient inestable.

  • Valoració primària.
  • Valoració secundària.
  • Revaloració.

Mòdul 2: patologies del pacient inestable.

  • Competències de l’auxiliar d’infermeria en els diferents àmbits sanitaris.
  • Manifestacions clíniques d’inestabilitat de la salut del pacient.
  • Primers auxilis.

Mòdul 3: comunicació amb el pacient i familiars.

Inscripcions

Per a inscriure’s al cursos caldrà sol·licitar-ho via mail a mnadal@ucf.cat i  formalitzar la inscripció omplint el full Annex 1 d’inscripció. La cumplimentació d’aquest annex i el seu lliurament a UCF en format paper serà requisit imprescindible per a poder començar el curs.

Les inscripcions s’acceptaran per rigorós ordre d’arribada de l’Annex 1 original.  No es matricularà cap alumne fins a no disposar d’aquest document original degudament emplenat i signat pel participant. Aquest Annex 1 s’haurà de fer arribar per correu postal a la següent adreça, com a mínim una setmana abans de l’inici del curs:

At: Maria Nadal
Unió Consorci Formacio SL
C/ Esteve Terrades 30 (edifici Tramuntana, baixos)
08023 Barcelona

Descarrega l’Annex 1

Places exhaurides

Consulta el programa complet