/, infermeria hospitalaria, L4/Cures auxiliars d’infermeria hospitalària
Carregant Esdeveniments

Es disposa de places limitades. Aquestes places són 100% subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Línia 4

El curs online es durà a terme entre el 22 de setembre i el 18 de novembre del 2020 amb una durada de 20 hores.

Els objectius del curs són:
 • Actualitzar el catàleg de funcions bàsiques que ha de desenvolupar una auxiliar d’infermeria.
 • Dotar els professionals d’eines, recursos i tàctiques a l’hora d’atendre a les persones ateses i de mantenir els espais higienitzats
Els continguts que es treballaran són:

Mòdul 1. Funció de l’auxiliar d’infermeria

 1. Funcions específiques
 2. Coneixements, habilitats i actituds en la cura

Mòdul 2. Higiene hospitalària i prevenció d’infeccions nosocomials

 1. Definició de les principals infeccions nosocomials.
 2. Mesures per evitar o disminuir la infecció nosocomial d’origen exogen .
 3. Mesures per evitar o disminuir la infecció nosocomial d’origen endogen .
 4. Mesures per evitar o disminuir la infecció quirúrgica
 5. Precaucions davant malalties infeccioses i/o situacions clíniques especials.
 6. Recomanacions per a la prevenció i control de la infecció hospitalària en el personal sanitari
 7. Seguretat i higiene.

Mòdul 3. Atenció a les necessitats bàsiques de la persona atesa

 1. Pla de cures
 2. Comunicació i necessitats de la persona atesa
 3. Cures de confort
 4. Factors de risc i prevenció de les úlceres per pressió
 5. L’alimentació i la hidratació
 6. Cures de la pell i boca
 7. Problemes d’eliminació

Inscripcions

Per formalitzar la inscripció s’haurà de fer electrònicament fent clic al botó “Inscripció” situat a continuació.

Les inscripcions s’acceptaran per rigorós ordre d’arribada de l’Annex 1 original.  No es matricularà cap alumne fins a no disposar d’aquest document original degudament emplenat i signat pel participant. Aquest Annex 1 s’haurà de fer arribar per correu postal a la següent adreça, com a mínim una setmana abans de l’inici del curs:

At: Lorena Moralo
Unió Consorci Formacio SL
C/ Esteve Terrades 30 (edifici Tramuntana, baixos)
08023 Barcelona

Inscripció
Consulta el programa complet