/, experiencia pacient, L4/Experiència del pacient
Carregant Esdeveniments
 • Aquest esdeveniment ja ha passat.

Es disposa de places limitades. Aquestes places són 100% subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Línia 4

El curs online es durà a terme entre el 20 de febrer i el 19 de març del 2019 amb una durada de 10 hores.

Els objectius del curs són:

Objectius generals:

 • Sensibilitzar els professionals cap a una visió compartida de la necessitat d’impulsar l’excel·lència en el tracte i tractament cap als clients.
 • Alinear aquesta sensibilització amb la pròpia visió, el pla estratègic i els valors de l’organització.

Objectius específics:

 • Necessitat d’establir una cultura comuna cap al tracte i al tractament, però que s’iniciï des de la pròpia anàlisis i percepció individual.
 • Treballar i facilitar certes eines i tècniques específiques que permetin desenvolupar habilitats que incideixin en una major qualitat en el tracte i el tractament
 • Generar una actitud positiva i proactiva, que afavoreixi una major excel·lència en el tracte i el tractament (afavorint la professionalitat, la percepció d’un servei de qualitat, d’una atenció càlida, personalitzada, humanitzada, etc.).
Els continguts que es treballaran són:
 • Què és excel·lència de tracte i tractament en l’atenció als usuaris?
 • Les nostres actituds i valors personals, imprescindibles per afavorir la nostra excel·lència de tracte, tractament i atenció als usuaris
 • La perspectiva de l’usuari
 • Comunicació eficaç i atenció personalitzada, per generar confiança.
 • L’excel·lència en l’atenció a l’usuari
 • Gestió de conflictes amb els usuaris
 • El treball en equip i la cooperació entre professionals: treballant junts per l’usuari

Inscripcions

Per a inscriure’s al cursos caldrà sol·licitar-ho via mail a mnadal@ucf.cat i  formalitzar la inscripció omplint el full Annex 1 d’inscripció. La cumplimentació d’aquest annex i el seu lliurament a UCF en format paper serà requisit imprescindible per a poder començar el curs.

Les inscripcions s’acceptaran per rigorós ordre d’arribada de l’Annex 1 original.  No es matricularà cap alumne fins a no disposar d’aquest document original degudament emplenat i signat pel participant. Aquest Annex 1 s’haurà de fer arribar per correu postal a la següent adreça, com a mínim una setmana abans de l’inici del curs:

At: Maria Nadal
Unió Consorci Formacio SL
C/ Esteve Terrades 30 (edifici Tramuntana, baixos)
08023 Barcelona

Descarrega l’Annex 1

Places exhaurides

Consulta el programa complet