/, update ecofin/La facturació a tercers: dret i obligació amb conseqüències molt rentables pel sector sanitari.
Carregant Esdeveniments
 • Aquest esdeveniment ja ha passat.

Línia 2

Sessió 5 del Update economicofinancer

La nostra experiència en la identificació de responsables de finançar el cost de l’assistència sanitària en hospitals i clíniques, públics i privats, des de 1997 fins a l’actualitat, ens ha permès constatar que hi ha una quantitat important de sinistres que tenen més d’un finançador.

Els articles 16 i 83 de la Llei General de Sanitat, així com la legislació que desenvolupa la llei orgànica i la legislació autonòmica obliguen els hospitals del SNS a facturar sempre que hi hagi un tercer obligat al pagament, evitant que la despesa sanitària vagi a càrrec dels pressupostos públics destinats a l’assistència sanitària de la població.

És, per tant, no només un dret emparat per la llei, sinó una obligació de tots (usuaris i professionals del SNS) evitar que els costos sanitaris es disparin, obligant a retallades i exigint que les assistències amb un tercer obligat al pagament siguin assumides per aquest.

La identificació dels tercers obligats al pagament exigeix una estratègia transversal en l’organització, des de l’educació dels usuaris i les organitzacions de pacients a tots els professionals de les organitzacions sanitàries.

Objectius
 • Transmetre conceptes de la legislació relacionats amb l’objecte del curs.
 • Conèixer les repercussions de la no identificació dels tercers obligats al pagament.
 • Motivar sobre la importància de la correcta identificació de tots els potencials finançadors del procés assistencial.
 • Aportar el coneixement necessari per a la identificació de tercers obligats al pagament.
 • Aportar coneixements per argumentar davant l’usuari / assegurat i dels tercers obligats a finançar la despesa sanitària.
 • Proposar l’estratègia transversal en l’organització que aporti solucions per millorar la facturació a tercers.
 • Protocol·litzar un procés de control de l’activitat des de facturació que permeti minimitzar la no facturació a tercers.
 • Procés de reclamació: reclamació de dades, gestió de l’autorització del pacient i / o del finançador del servei, etc.
Continguts
 • Definició de Tercer Obligat al pagament, punt de partida i concepte utilitzat en la sanitat pública.
 • Normativa Legal.
 • Tipus de Tercers i / o potencials responsables de finançar assistències sanitàries: Laborals (Accidents i Malalties professionals), Trànsit, Esportius, Escolars, RC, Activitats d’oci per a menors edat, Activitats de risc a l’aire lliure, SOV, SOE, etc. .
 • Tercers obligats al pagament que realment factura Catsalut, però que requereix que identifiquem els hospitals.
 • Dimensió del problema. Anàlisi de potencials finançadors en un centre hospitalari.
 • Tres exemples d’interpretacions contràries a la legislació que obliga els tercers a assumir el cost de l’assistència sanitària:
  • La Comissió Europea i l’ús de la TSE. El lobby assegurador britànic.
  • Algunes sentències de jutjats de primera instància a Espanya.
  • Catsalut i les asseguradores d’assistència sanitària privada. El lobby assegurador privat espanyol.
 • Estratègia interna per identificar tercers finançadors de l’assistència sanitària.
  • Comunicació, educació i informació
  • Paper de la tecnologia
  • Sempre ens queda el control manual!. Formes de ser eficients.
 • Aprovar prestacions i conceptes a facturar, establir el preu públic i els seus requisits legals.
 • Protocols d’admissió i administratius per gestionar la identificació, facturació i reclamació a tercers obligats al pagament.
INSCRIPCIÓ

Sessió posposada, concretarem la data més endavant.

Per a inscripcions corporatives poseu-vos en contacte amb rllort@ucf.cat.

Consulta el programa complet