/, gestio-estres, L4/Gestió de l’estrès per a professionals sociosanitaris
Carregant Esdeveniments

Es disposa de places limitades. Aquestes places són 100% subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Línia 4

El calendari d’impartició del curs és el següent:

 • 12/03/2020 de 09:00 a 14:00h.
 • 19/03/2020 de 09:00 a 14:00h.
 • 26/03/2020 de 09:00 a 14:00h.
 • 02/04/2020 de 09:00 a 14:00h.

El curs té una durada de 20 hores presencials i es durà a terme en 4 sessions de 5 hores. Per rebre l’acreditació és necessari complir amb el 75% de l’assistència.

Els objectius del curs són:
 • Objectiu general:
  • Identificar l’estrès en l’entorn sociosanitari per gestionar-ho correctament.
 • Objectius específics:
  • Identificar els diferents tipus d’estrès i els signes d’alarma d’estrès.
  • Detectar les diferents causes de l’estrès en l’entorn sociosanitari.
  • Aprendre estratègies per prevenir l’estrès en l’entorn sociosanitari.
  • Aprendre tècniques de reducció de l’estrès en l’entorn sociosanitari.
Els continguts que es treballaran són:
 1. Què és l’estrès: Aspectes personals i psicosocials
 2. Tipus d’estrès
 3. Causes d’estrès en l’entorn sociosanitari
 4. Estratègies per prevenir l’estrès en l’entorn sociosanitari
 5. Tècniques i recursos per a la gestió de l’estrès

Inscripcions

Per formalitzar la inscripció s’haurà de fer electrònicament fent clic al botó “Inscripció” situat a continuació.

Les inscripcions s’acceptaran per rigorós ordre d’arribada de l’Annex 1 original.  No es matricularà cap alumne fins a no disposar d’aquest document original degudament emplenat i signat pel participant. Aquest Annex 1 s’haurà de fer arribar per correu postal a la següent adreça, com a mínim una setmana abans de l’inici del curs:

At: Maria Nadal
Unió Consorci Formacio SL
C/ Esteve Terrades 30 (edifici Tramuntana, baixos)
08023 Barcelona

Inscripció
Consulta el programa complet