/, gestio-estres, L4/Gestió de l’estrés per professionals sòcio-sanitaris
Carregant Esdeveniments

Es disposa de places limitades. Aquestes places són 100% subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Línia 4

El curs té una durada de 20 hores i es durà a terme en 4 sessions de 5 hores entre el 27 de setembre i l’11 d’octubre del 2019.

Els objectius del curs són:
 • Objectiu general:
  • Identificar l’estrès en l’entorn sociosanitari per gestionar-ho correctament.
 • Objectius específics:
  • Identificar els diferents tipus d’estrès Identificar els signes d’alarma d’estrès.
  • Detectar les diferents causes de l’estrès em l’entorn sociosanitari.
  • Aprendre estratègies per prevenir l’estrès en l’entorn sociosanitari.
  • Aprendre tècniques de reducció de l’estrès en l’entorn sociosanitari.
Els continguts que es treballaran són:
 1. Què és l’estrès: Aspectes personals i psicosocials
 2. Tipus d’estrès
 3. Causes d’estrès en l’entorn sociosanitari
 4. Estratègies per prevenir l’estrès en l’entorn sociosanitari
 5. Tècniques i recursos per a la gestió de l’estrès

Inscripcions

Per a inscriure’s al cursos caldrà sol·licitar-ho via mail a mnadal@ucf.cat i  formalitzar la inscripció omplint el full Annex 1 d’inscripció. La cumplimentació d’aquest annex i el seu lliurament a UCF en format paper serà requisit imprescindible per a poder començar el curs.

Les inscripcions s’acceptaran per rigorós ordre d’arribada de l’Annex 1 original.  No es matricularà cap alumne fins a no disposar d’aquest document original degudament emplenat i signat pel participant. Aquest Annex 1 s’haurà de fer arribar per correu postal a la següent adreça abans de l’inici del programa:

At: Maria Nadal
Unió Consorci Formacio SL
C/ Esteve Terrades 30 (edifici Tramuntana, baixos)
08023 Barcelona

Descarrega l’Annex 1
Consulta el programa complet