/, inn, L1/Infeccions nosocomials
2021-09-18T00:00:00+02:00
Carregant Esdeveniments

Es disposa de places limitades. Aquestes places són 100% subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Línia 1

El curs online es durà a terme entre el 28 de setembre i el 30 de novembre del 2021 amb una durada de 20 hores online.

Els objectius del curs són:
 • Sensibilitzar del risc d’infeccions nosocomials i de les seves conseqüències en l’entorn de treball.
 • Dotar l’alumne d’eines per prevenir i controlar les infeccions associades a l’atenció sanitària més freqüents en la seva pràctica clínica.
Els continguts que es treballaran són:
 1. Introducció a les infeccions nosocomials
  • Què son les infeccions nosocomials?
  • Mecanismes d’adquisició de les IRAS
  • Microorganismes d’especial rellevància
  • Aspectes generals sobre prevenció i control de les infeccions nosocomials
  • Importància de la prevenció de les infeccions nosocomials
  • Vigilància epidemiològica de les infeccions nosocomials
  • Mesures de procés a les infeccions nosocomials
 1. Mesures generals de prevenció de les infeccions nosocomials
  • Higiene de mans
  • Precaucions estàndard i aïllaments
  • Concepte d’àrees protegides
  • Neteja hospitalària
 2. Mesures específiques de prevenció de les infeccions nosocomials
  • Prevenció d’infeccions per dispositius
  • Prevenció de la infecció de ferida quirúrgica
  • Prevenció de la diarrea associada a Clostridium difficile
  • Prevenció d’infeccions per microorganismes multiresistents
  • Prevenció de la tuberculosi nosocomial
  • Prevenció de la grip nosocomial

Inscripcions

Per formalitzar la inscripció s’haurà de fer electrònicament fent clic al botó “Inscripció” situat a continuació.

Les inscripcions s’acceptaran per rigorós ordre d’arribada de l’Annex 1 original.  No es matricularà cap alumne fins a no disposar d’aquest document original degudament emplenat i signat pel participant. Aquest Annex 1 s’haurà de fer arribar per correu postal a la següent adreça, com a mínim una setmana abans de l’inici del curs:

At: Lorena Moralo
Unió Consorci Formacio SL
C/ Esteve Terrades 30 (edifici Tramuntana, baixos)
08023 Barcelona

Inscripció
Consulta el programa complet