/, Infeccions, inn, L1/Infeccions nosocomials
Carregant Esdeveniments
  • Aquest esdeveniment ja ha passat.

Es disposa de places limitades. Aquestes places són 100% subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Línia 1

El curs online es durà a terme entre el 12 de febrer i el 26 de març del 2019 amb una durada de 20 hores.

Els objectius del curs són:
  • Sensibilitzar del risc d’infeccions nosocomials i de les seves conseqüències en l’entorn de treball.
  • Dotar l’alumne d’eines per prevenir i controlar les infeccions associades a l’atenció sanitària més freqüents en la seva pràctica clínica.
Els continguts que es treballaran són:

Introducció a les infeccions nosocomials
1. Què son les infeccions nosocomials?
2. Mecanismes d’adquisició de les IRAS
3. Microorganismes d’especial rellevància
? Aspectes generals sobre prevenció i control de les infeccions nosocomials
1. Importància de la prevenció de les infeccions nosocomials
2. Vigilància epidemiològica de les infeccions nosocomials
3. Mesures de procés a les infeccions nosocomials

Mesures generals de prevenció de les infeccions nosocomials
1. Higiene de mans
2. Precaucions estàndard i aïllaments
3. Concepte d’àrees protegides
4. Neteja hospitalària

Mesures específiques de prevenció de les infeccions nosocomials
1. Prevenció d’infeccions per dispositius
2. Prevenció de la infecció de ferida quirúrgica
3. Prevenció de la diarrea associada a Clostridium difficile
4. Prevenció d’infeccions per microorganismes multiresistents
5. Prevenció de la tuberculosi nosocomial
6. Prevenció de la grip nosocomial

Inscripcions

Per a inscriure’s al cursos caldrà sol·licitar-ho via mail a mnadal@ucf.cat i  formalitzar la inscripció omplint el full Annex 1 d’inscripció. La cumplimentació d’aquest annex i el seu lliurament a UCF en format paper serà requisit imprescindible per a poder començar el curs.

Les inscripcions s’acceptaran per rigorós ordre d’arribada de l’Annex 1 original.  No es matricularà cap alumne fins a no disposar d’aquest document original degudament emplenat i signat pel participant. Aquest Annex 1 s’haurà de fer arribar per correu postal a la següent adreça, com a mínim una setmana abans de l’inici del curs:

At: Maria Nadal
Unió Consorci Formacio SL
C/ Esteve Terrades 30 (edifici Tramuntana, baixos)
08023 Barcelona

Descarrega l’Annex 1

Places exhaurides

Consulta el programa complet