/, IFA, L4/Infermera i farmacologia avançada
Carregant Esdeveniments

Es disposa de places limitades. Aquestes places són 100% subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Línia 4

El curs online es durà a terme entre el 17 de setembre i el 23 de novembre del 2020 amb una durada de 30 hores.

Els objectius del curs són:
 • Ampliar la farmacologia dels medicaments emprats en clínica per aconseguir una millora en la qualitat assistencial en la pràctica diària d’infermeria.
 • Adquirir els coneixements bàsics sobre la utilització terapèutica dels diversos fàrmacs.
 • Adquirir la capacitat de buscar i avaluar de forma crítica informació sobre els preparats i la seva utilització.
 • Formar-se com a professional sanitari amb capacitat de donar consell professional rigorós sobre l’ús dels diferents fàrmacs.
Els continguts que es treballaran són:
 1. Farmacologia Antibiòtica
 2. Plantes medicinals
 3. Drogues vasoactives
 4. Farmacologia d’intubació
 5. Reposició de líquids i electròlits
 6. Farmacologia en psiquiatria
 7. Drogues de disseny
 8. Farmacologia especial en situacions especials
 9. Fàrmacs perillosos
 10. Conciliació de medicació
 11. Error de medicació

Inscripcions

Per formalitzar la inscripció s’haurà de fer electrònicament fent clic al botó “Inscripció” situat a continuació.

Les inscripcions s’acceptaran per rigorós ordre d’arribada de l’Annex 1 original.  No es matricularà cap alumne fins a no disposar d’aquest document original degudament emplenat i signat pel participant. Aquest Annex 1 s’haurà de fer arribar per correu postal a la següent adreça, com a mínim una setmana abans de l’inici del curs:

At: Lorena Moralo
Unió Consorci Formacio SL
C/ Esteve Terrades 30 (edifici Tramuntana, baixos)
08023 Barcelona

Inscripció

Places exhaurides

Consulta el programa complet