/, farmacologia, L6/Infermera i farmacologia bàsica
Carregant Esdeveniments
 • Aquest esdeveniment ja ha passat.

Es disposa de places limitades. Aquestes places són 100% subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Línia 6

El curs online es durà a terme entre el 14 de febrer i el 11 d’abril del 2019 amb una durada de 30 hores.

Els objectius del curs són:
 • Conèixer la farmacologia bàsica dels principals medicaments usats en clínica per tal d’aconseguir una millora en la qualitat assistencial en la pràctica diària de la infermeria.
Els continguts que es treballaran són:
 • Correcta administració de medicaments.
 • Farmacodinàmica i farmacocinètica
 • Farmacologia cardíaca i de la hipertensió arterial.
 • Farmacologia renal.
 • Farmacologia de les alteracions dels lípids.
 • Farmacologia de la coagulació.
 • Farmacologia del dolor.
 • Farmacologia digestiva.
 • Farmacologia respiratòria

Inscripcions

Per a inscriure’s al cursos caldrà sol·licitar-ho via mail a mnadal@ucf.cat i  formalitzar la inscripció omplint el full Annex 1 d’inscripció. La cumplimentació d’aquest annex i el seu lliurament a UCF en format paper serà requisit imprescindible per a poder començar el curs.

Les inscripcions s’acceptaran per rigorós ordre d’arribada de l’Annex 1 original.  No es matricularà cap alumne fins a no disposar d’aquest document original degudament emplenat i signat pel participant. Aquest Annex 1 s’haurà de fer arribar per correu postal a la següent adreça, com a mínim una setmana abans de l’inici del curs:

At: Maria Nadal
Unió Consorci Formacio SL
C/ Esteve Terrades 30 (edifici Tramuntana, baixos)
08023 Barcelona

Descarrega l’Annex 1

Places exhaurides

Consulta el programa complet