/, L4, PIAI/El PIAI com a eix de l’atenció centrada en la persona – 2a edició
Carregant Esdeveniments
  • Aquest esdeveniment ja ha passat.

Es disposa de places limitades. Aquestes places són 100% subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Línia 4

El curs online es durà a terme entre el 3 d’octubre i el 20 de novembre del 2019 amb una durada de 10 hores.

Els objectius del curs són:
  • Dissenyar, implementar i avaluar un Pla Individual d’Atenció Integral.
  • Prendre consciència de la importància del la planificació del PIAI.
  • Identificar els problemes i bloquejos en la seva implantació.
  • Conèixer diferents possibilitats de participació del resident i la família
Els continguts que es treballaran són:
  • Què és el Pla Individual d’Atenció Integra, i què no és.
  • L’elaboració del PIAI: planificació, disseny i metodologia, execució i avaluació.
  • Pros i contres de la seva utilització. Problemes més freqüents.
  • Els rols professionals en el PIAI i el treball en equip

Inscripcions

Per a inscriure’s al cursos caldrà sol·licitar-ho via mail a mnadal@ucf.cat i  formalitzar la inscripció omplint el full Annex 1 d’inscripció. La cumplimentació d’aquest annex i el seu lliurament a UCF en format paper serà requisit imprescindible per a poder començar el curs.

Les inscripcions s’acceptaran per rigorós ordre d’arribada de l’Annex 1 original.  No es matricularà cap alumne fins a no disposar d’aquest document original degudament emplenat i signat pel participant. Aquest Annex 1 s’haurà de fer arribar per correu postal a la següent adreça, com a mínim una setmana abans de l’inici del curs:

At: Maria Nadal
Unió Consorci Formacio SL
C/ Esteve Terrades 30 (edifici Tramuntana, baixos)
08023 Barcelona

Descarrega l’Annex 1

Places exhaurides

Consulta el programa complet