/, PRL-lloc/Prevenció de riscos laborals (PRL)
2021-09-18T00:00:00+02:00
Carregant Esdeveniments

Curs gamificat – Modalitat online de 10 hores

Línia 8

El curs online de Prevenció de riscos laborals es durà a terme entre el 28 de setembre i el 26 d’octubre de 2021 amb una durada de 10 hores.

Els objectius del curs són:

Generals

D’acord amb el marc legal de la llei de prevenció de riscos laborals 31/95 aquest curs específic per al sector sanitari pretén:

 • Oferir a la persona contractada la formació inicial en prevenció de riscos laborals.
 • Fer una revisió del més rellevant pel que fa a la normativa vigent.
 • Explicar els conceptes de prevenció que cal conèixer i els diferents riscos que estan presents en cada lloc de treball.
Els continguts que es treballaran són:

Mòdul general:

 • Introducció
 • Breu història
 • Seguretat i salut al centre sanitari
 • Normativa
 • Riscos laborals
 • Pla d’autoprotecció
 • Emergències i Incendis (1a part)
 • Emergències i Incendis (2a part)
 • Electricitat
 • Ordre i neteja
 • Seguretat vial
 • Factors psicosocials
 • Incidents hostils
 • Treball a torns
 • Equips de protecció Individual
 • Risc Ostemuscular
 • PVD
 • Postures forçades
 • Medicina del treball

Mòduls específics: 

En aquesta part del curs cada professional, en funció del seu perfil, accedeix al seu itinerari amb els riscos derivats de la funció que desenvolupa.

Els destinataris són:
 • Tots els professionals.
Més informació:

Per a realitzar les inscripcions, descarregueu el document Excel clicant el botó “INSCRIPCIÓ”, empleneu-lo i reenvieu-lo a la Paula Bové pbove@ucf.cat.

INSCRIPCIÓ
Consulta el programa complet