/, PDP/Protecció de dades personals en el sector sanitari i social
2021-09-18T00:00:00+02:00
Carregant Esdeveniments

El curs online de Protecció de dades personals en el sector sanitari i social es durà a terme entre el 9 de novembre al 9 de desembre de 2021 amb una durada de 5 hores.

Els objectius que es treballaran són:
 • Entendre els conceptes bàsics de la protecció de dades personals i la seva nova regulació legal derivada del Reglament europeu de protecció de dades.
 • Comprendre en què consisteixen les dades personals, els tipus existents i, significativament, quines mereixen protecció especial.
 • Identificar què han de fer les organitzacions sanitàries i socials i el seu personal per adequar-se a la normativa de protecció de dades per tal que l’obtenció i el tractament de dades personals siguin adequades.
 • Conèixer quins són els drets dels interessats en la matèria.
Els continguts d’aquest curs seran:
 1. Protecció de dades i intimitat
 2. Què ha canviat amb el Reglament europeu de protecció de dades?
 3. Àmbits que queden fora de la norma
 4. Dades personals
 5. Dades relatives a la salut
 6. Categories especials de dades
 7. Els diferents implicats
 1. Principis de la protecció de dades
 2. El tractament lícit de les dades
 3. Limitació de la finalitat
 4. Minimització de dades
 5. Exactitud
 6. Limitació del termini de conservació
 7. Integritat
 1. Dret a la informació: abast
 2. Dret a la informació: de què s’ha d’informar?
 3. Consentiment per tractar dades
 4. Característiques del consentiment
 5. El consentiment en menors d’edat
 6. Circulació de les dades
 7. Deure de secret i confidencialitat
 1. La transparència de la informació
 2. Els drets dels interessats segons l’RGPD
 3. Aspectes generals dels drets reconeguts a l’interessat
 4. El dret d’accés
 5. El dret de rectificació
 6. El dret de supressió
 7. El dret d’oposició
 8. El dret a la limitació del tractament
 9. El dret a la portabilitat
 1. Responsabilitat proactiva
 2. Privacitat des del disseny i per defecte
 3. Implicacions de l’RGPD
 4. Guies per adequar el compliment als centres
 5. La protecció de dades, responsabilitat de tots
 6. Bones pràctiques en protecció de dades
Els destinataris són:
 • Tots els professionals.
INSCRIPCIÓ
Consulta el programa complet