/, qspa04/Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció en hospitalització
Carregant Esdeveniments

Línia 1

El curs online de Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció en hospitalització es durà a terme entre el 10 i el 31 de juliol del 2019 amb una durada de 4 hores.

Els objectius del curs són:
 • Conèixer les particularitats de l’hospitalització a domicili.
 • Establir una proposta d’indicadors de seguretat i resultats clínics que permetin monitoritzar l’activitat.
 • Identificar les àrees crítiques en l’atenció domiciliària.
 • Conèixer estratègies per a la reducció del risc i aplicar pràctiques segures.
 • Potenciar la cultura de seguretat dels professionals que treballen en els programes d’atenció domiciliària.
Els continguts que es treballaran són:
 • L’hospitalització a domicili.
 • Recomanacions en la cartera de serveis (segons models assistencials).
  • Malalt agut o crònic aguditzat complex mèdic.
  • Malalt quirúrgic.
  • Malalt pediàtric.
  • Malat crònic.
  • Cures pal·liatives.
  • Unitats monogràfiques d’alta complexitat.
 • Pràctiques segures en processos específics de la HAD.
 • Procés organitzatiu.
 • Procés assistencial.
 • Procés de suport.
 • Avaluació de la seguretat i la qualitat assistencial.

L’activitat de formació continuada “Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció en hospitalització”, un cop avaluada, ha estat ACREDITADA pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) amb 0,8 crèdits.

Inscripció
Consulta el programa complet