/, qspa20/Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció en salut mental
2021-07-26T00:00:00+02:00
Carregant Esdeveniments

Línia 1

El curs online de Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció en salut mental es durà a terme entre el 9 i el 30 de setembre de 2021 amb una durada de 4 hores.

Els objectius del curs són:
 • Identificar les eines bàsiques que permeten una atenció basada en la persona.
 • Assumir la responsabilitat i el compromís que exigeix la pràctica professional.
 • Identificar i adoptar elements de millora continua en la seva practica assistencial.
 • Afavorir entorns assistencials mes segurs.
 • Monitorar i avaluar la pràctica assistencial.
Els continguts que es treballaran són:
 1. Gestió de la qualitat: Per què parlem de gestió de la qualitat i seguretat en salut mental?
 2. Atenció centrada en el pacient i lideratge professional
  • Què és l’atenció centrada en el pacient?
  • La competència mental. Les persones amb TMG poden opinar?
  • Com centrar-nos en les necessitats de la persona amb TMG?
  • Com establir la relació professional amb persones amb TMG?
 3. Suport a la millora assistencial: PTI
  • Valoració del pacient i requeriments de qualitat del PTI.
 4. Seguretat dels pacients (mesures preventives i gestió del risc)
  • Caigudes i accidents.
  • Estats d’agitació.
  • Autolesions i suïcidi.
  • Fugues
  • Mediació.
 5. Utilitzar la informació per a mesurar i controlar.
Els destinataris són:
 1. Infermeres i infermers.
 2. Auxiliars infermeria.
 3. Facultatius.

L’activitat de formació continuada “Qualitat i seguretat dels pacients en l’atenció en salut mental”, un cop avaluada, ha estat ACREDITADA pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) amb 0,8 crèdits.

Inscripció
Consulta el programa complet