//Qualitat de l’aigua i City Sentinel
2023-05-28T00:00:00+02:00
Carregant Esdeveniments

Update Serveis Generals – 3ª edició 2022-2023

Aquesta sessió es durà a terme el dia 15 de juny de 2023 d’11:30 h a 14:00 h de forma presencial a les oficines d’Unió Consorci i Formació.

Conèixer quins són els procediments de control que realitza AGBAR per garantir, més enllà del que diu la llei ,la qualitat de l’aigua a Catalunya.

Explicació del i CITY SENTINEL i resultats en el seguiment del SARS-COVID en aigües residuals.

  • Qualitat de l’aigua: disposar del coneixement dels requisits legals i de les tècniques/determinacions que permeten disposar d’una aigua segura, bona i sota control.
  • CITY Sentinel : coneixement del projecte CITY SENTINEL i dels seus resultats a Catalunya de seguiment SARS-COVID en aigües residuals.

Qualitat de l’aigua.

  • Una aigua sota control. La qualitat de les aigües de consum està regulada en tots els països de la UE per una mateixa normativa comunitària, la Directiva (UE) 2020/2184. Aquesta normativa, que pren com a base les recomanacions de l’OMS, encara es troba pendent de transposició als respectius estats membres de la UE, ja que s’ha aprovat recentment. En aquests moments, a Espanya encara es troba vigent el Reial decret 140/2003. A causa de les exigències legals, l’aigua s’ha convertit en el producte alimentari més supervisat del món.
  • Una aigua segura. Un element molt important en la protecció de la salut pública és la desinfecció de l’aigua, en la qual té un paper clau el clor, ja que contribueix a eliminar bacteris potencialment perillosos, i ens permet distribuir aigua amb total garantia sanitària. De fet, el clor és, juntament amb la penicil·lina, la substància que més vides ha salvat en la història.
  • Una aigua bona. L’aigua potable, a més de no contenir microorganismes patògens ni components tòxics perjudicials per a la salut, ha de ser agradable i útil per als usos als quals es destina. El laboratori d’Aigües de Barcelona disposa d’un equip d’especialistes en el tast d’aigua —únic a Espanya i dels pocs que hi ha al món— que duu a terme estudis específics sobre gust i olor de les aigües per controlar-les i millorar-les.
  • B. CITY SENTINEL és el sistema de vigilància que obté informació de l’anàlisi de l’aigua residual i la combina amb indicadors epidemiològics d’un municipi o zona geogràfica, per facilitar la presa de decisions.

Experts d’AGBAR.

Per a inscriure’s al curs caldrà omplir el full d’inscripció i enviar-lo per correu a lmoralo@ucf.cat

Places limitades. Les inscripcions s’acceptaran per rigorós ordre d’arribada.

Descarrega el full d’inscripció
Consulta el programa complet

PER A MÉS INFORMACIÓ: Esther Pérez, d’Unió Consorci Formació – eperez@ucf.cat