/, update ecofin/Qualitat i gestió de processos: models i mètodes al servei dels professionals de l’àmbit ecofin
Carregant Esdeveniments
 • Aquest esdeveniment ja ha passat.

Icona formació presencial

Línia 2Update economicofinancer. Mòdul 2. Sessió 3.

Qualitat i gestió de processos: models i mètodes al servei dels professionals de l’àmbit ecofin

El binomi qualitat – atenció sanitària és una relació bàsica i necessària però que necessita una profunda reflexió per a donar-li un nou enfocament més adaptat a la realitat dels nostres centres. Hom considera que en general els professionals de la salut, entre ells els professionals dels departaments no estrictament assistencials, i els sistemes de gestió de la qualitat no estan en un mateix pla ni en la mateixa orientació.

Hi ha una asimetria entre la tasca del professional sanitari (assistencial o no) i allò que se sol entendre per qualitat derivada tant des dels òrgans de gestió dels centres com de la pròpia administració sanitària.

Per altra banda, als darrers anys, la gestió d’operacions i les seves metodologies i filosofies de gestió (Lean com la més coneguda) han aconseguit uns nivells d’excel·lència operativa i de qualitat molt alts, difícilment imaginables fa uns anys. Aquestes metodologies i la gestió d’operacions s’estan introduint en el sector salut. Degudament adaptada, aquesta gestió per processos i operacions moderna és una de les claus per a la millora de la qualitat i fluxos dels hospitals i institucions sanitàries.

Objectius
 • Conèixer el sistema d’acreditació de centres com una eina integrada i útil per al control de gestió de la qualitat.
 • Reflexionar sobre el rol dels departaments economicofinacers dels centres en la gestió de la qualitat.
 • Conèixer la relació dels sistema d’acreditació amb el model europeu de qualitat EFQM.
 • Conèixer, de manera introductòria, les noves metodologies de gestió d’operacions (Lean, kata, design thinking) aplicades al sector sanitari.
Continguts
  1. Les acreditacions dels centres sanitaris de Catalunya
   1. Presentació del model i la seva importància
   2. Estàndards rellevants per a l’àrea economicofinancera dels centres
   3. Oportunitats i/o dificultats en implantació de l’acreditació als centres
   4. Eixos claus del model d’acreditació
  2. El model europeu de qualitat EFQM
  3. Acreditació, model estructurat seguint EFQM
  4. Diferències entre model EFQM i model Acreditacions
  5. Gestió d’operacions i Lean
  6. Introducció, principis i conceptes generals (VSM, Flux, Valor, Cicle PDCA, etc.)
  7. Projecte de millora amb una simulació pràctica

Presentació teòrica del model d’acreditació i el model EFQM amb posterior exercici d’identificació dels estàndards, subcriteris i criteris més rellevants per a l’àrea economicofinancera dels centres.

Taller on es simula el funcionament d’un hospital de dia i es realitza, en diverses rondes, un projecte de millora amb metodologia Lean.

 Docents

Antonio Campos. Enginyer Industrial. Lean Practitioner. Màster MBA UdG. Responsable de la Unitat de suport als processos de l’HU de la Vall d’Hebron. CEO de Balio Tecnologia.

Xavier Garcia. Biòleg. Responsable de Qualitat de Serveis de Salut Integrat del Baix Empordà (SSIBE). Màster en Qualitat UPC.

Albert Nogué i Font. Metge. Mestre. Director de qualitat, atenció a l’usuari i estratègia de l’Institut d’Assistència Sanitària de Salt. Màster en Qualitat. Màster en Bioètica i dret.

Aquest programa permet inscriure’t a un taller o a més d’un del mateix programa. Per realitzar la inscripció descarrega l’arxiu excel i envia’l a inscripcio@ucf.cat

INSCRIPCIONS

Per a inscripcions corporatives poseu-vos en contacte amb mnadal@ucf.cat.

Consulta el programa complet