//Resolució de conflictes
2022-01-28T00:00:00+02:00
Carregant Esdeveniments

Aquestes places són 100% subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

El curs online es durà a terme entre el 14 d’abril del 2022 i el 16 de juny del 2022 amb una durada de 30 hores online.

Objectiu general:
  • Ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

Objectius específics:

  • Comprendre la naturalesa dels conflicte.
  • Analitzar els tipus de conflictes que es poden donar a les organitzacios.
  • Optimitzar el factor comunicació davant les situacions conflictives.
  • Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió de conflictes.
  • Potenciar la utilització de la mediació i la negociació per arribar a acords favorable.
  • Preparar adequadament una mediació/negociació, maximitzant el control de les variables que intervenen en cada procés.
  • Definir els objectius mínims i màxims per a la mediació/negociació de conflictes i aplicar l’estratègia més adient.
  • Seguir un procés sistemàtic de mediació/negociació per a controlar la situació i arribar a un acord favorable.
INSCRIPCIÓ
Consulta el programa complet

PER A MÉS INFORMACIÓ: formacio.subvencionada@ucf.cat