/, L9, SA-Salut mental/Serveis assistencials en salut mental – 2a edició
Carregant Esdeveniments
  • Aquest esdeveniment ja ha passat.

Es disposa de places limitades. Aquestes places són 100% subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Línia 9

El curs online es durà a terme entre el 26 de setembre i el 2 de desembre del 2019 amb una durada de 40 hores.

Els objectius del curs són:
  • Inculcar la importància de l’assimilació dels conceptes claus i metodologia en salut mental.
  • Preparar als participants per tractar i cuidar als pacients en les diverses fases o trastorns que puguin sofrir.
  • Aconseguir que el treballador prengui consciència de la importància de la seva funció en la rehabilitació psicosocial del malalt.
  • Conèixer quines són les funcions de l’auxiliar de clínica dins el servei de salut mental.
  • Conèixer i comprendre les tècniques necessàries per poder realitzar correctament totes les seves funcions.
  • Conèixer les principals patologies mentals, les seves característiques i com actuar davant de cada pacient.
Els continguts que es treballaran són:
Mòdul 1. Introducció i marc conceptual.

1.       Marc conceptual de salut mental i generalitats.

2.       Què és la salut mental?

3.       Com em relaciono com a professional amb la salut mental?

4.       L’estigma i la discriminació.

Mòdul 2. Procés terapèutic i principals trastorns en salut mental.

1.       El procés terapèutic.

2.       La relació d’ajuda.

3.       Com funciona el procés terapèutic i quins efectes té en les persones amb trastorn mental.

4.       La relació entre el procés terapèutic i el projecte asistencial.

5.       Principals trastorns psíquics.

6.       Trastorns psicòtics i altres tipus de trastorns psiquiàtrics.

Mòdul 3. Drogodependència.

1.       Normes d’actuació de l’auxiliar en salut mental i toxicologies.

2.       Toxicomanies i drogodependències.

Modalitats terapèutiques

Inscripcions

Per a inscriure’s al cursos caldrà sol·licitar-ho via mail a mnadal@ucf.cat i  formalitzar la inscripció omplint el full Annex 1 d’inscripció. La cumplimentació d’aquest annex i el seu lliurament a UCF en format paper serà requisit imprescindible per a poder començar el curs.

Les inscripcions s’acceptaran per rigorós ordre d’arribada de l’Annex 1 original.  No es matricularà cap alumne fins a no disposar d’aquest document original degudament emplenat i signat pel participant. Aquest Annex 1 s’haurà de fer arribar per correu postal a la següent adreça, com a mínim una setmana abans de l’inici del curs:

At: Maria Nadal
Unió Consorci Formacio SL
C/ Esteve Terrades 30 (edifici Tramuntana, baixos)
08023 Barcelona

Descarrega l’Annex 1

Places exhaurides

Consulta el programa complet