/, Update gestio dades/Anàlisi dades en els Serveis clínics de Suport: Farmàcia
Carregant Esdeveniments
  • Aquest esdeveniment ja ha passat.

Línia 2

Sessió 10 del Update sobre gestió i anàlisi de dades

Una de les àrees dels Serveis Clínics de Suport que té una gran transcendència, tant a nivell d’ impacte pressupostari, com de seguretat del pacient, és l’àrea de Farmàcia.. Aquesta àrea engloba diferents aspectes, des de la Prescripció farmacèutica per part dels professionals mèdics, fins  l’administració  de medicaments per part d’infermeria, la revisió de la medicació, elaboració i dispensació de medicaments per part dels professionals de farmàcia i, finalment, el consum de medicaments per part dels pacients.

Tots aquests processos generen una gran quantitat de dades que són complicades de transformar en indicadors de seguiment, tant de pressupost, com d’ activitat professional i d’utilització de medicaments en general.

Les  fons i bases de dades que contenen aquesta informació són molt diverses i  varien en funció del programari informàtic utilitzat durant l’activitat assistencial, del nivell assistencial i del tipus de medicaments de que es tracti.

El CatSalut a través del  Contracte programa del Pla de Salut, marca anualment uns objectius de Farmàcia  als quals s’ha de donar resposta. L’obtenció d’ aquestes dades i la seva posterior interpretació, és un procés complexa i requereix de coneixements bastant específics sobre el tema.

Objectius

Adquirir coneixements bàsics per a l’explotació de dades de Farmàcia, creació d’indicadors i quadres de comandament que permetin fer-ne  un seguiment, que donin resposta:

  • als Objectius del Pla de Salut del CatSalut,
  • als objectius propis de l’Entitat Proveïdora
  • als objectius assistencials individuals dels professionals assistencials.
Continguts
  • Tipologia de les dades de Consum de medicaments en funció del nivell assistencial.
  • Fonts de dades i mecanismes d’explotació
  • Indicadors de prescripció Farmacéutica
  • Indicadors de Farmàcia del Pla de Salut CatSalut
  • Gestió micro i macro de Informació: Quadres de comandament, informes individualitzats, etc.
INSCRIPCIÓ

Sessió posposada

Per a inscripcions corporatives poseu-vos en contacte amb rllort@ucf.cat.

Consulta el programa complet