/, Update gestio dades/Sistemes de costos en salut: per pacient
Carregant Esdeveniments
 • Aquest esdeveniment ja ha passat.

Línia 2

Sessió 8 del Update sobre gestió i anàlisi de dades

La necessitat de conèixer el cost de les prestacions sanitàries és bàsic per qualsevol anàlisi d’avaluació econòmica o per a qualsevol sistema de pagament.

Un cop conegut el cost d’un proveïdor cal que altres proveïdors juguin el mateix rol per poder comparar i buscar conjuntament camins de millora. El camí entre conèixer una dada i poder aplicar millores en el sistema assistencial es fa mitjançant la col·laboració entre iguals : RECH (Red Española de Costes Hospitalarios ) on diversos hospitals amb informació de costos comparteixen resultats.

Objectius
 • Conèixer els criteris bàsics que han de definir un sistema de costeig de pacients.
 • Conèixer les utilitats dins i fora de l’hospital dels resultats d’un bon model de Costeig de Pacients.
Continguts
 • Elements d’un sistema de costeig de pacients:
  • Integritat de les despeses incloses (Sistema de costos totals).
  • Exhaustivitat dels registres assistencials (Sistema d’activitat total).
  • Criteris d’imputació de costos estructurals i intermedis a centres de cost final mitjançant criteris basats en activitat (costos basats en activitat).
  • Principals inductors de cost (la clau del sistema de costeig).
  • Validesa dels catàlegs de productes intermedis.
  • La generació dels costos unitaris de totes les prestacions de l’hospital (Sistema d’informació de costos) .
  • Assignació de costos a pacient (bottom-up).
  • Explotació de la informació de costos i del case-mix en un hospital per a la presa de decisions.
 • Situació i desenvolupament de models de Costeig de Pacients a Europa, Espanya i Catalunya.
  • Red Española de Costes Hospitalarios (RECH). Objectius i situació actual
  • Principals elements distintius dels models de costeig de pacients participants a RECH.
  • Utilitat d’un sistema de referencia de costos al nostre Sistema Nacional de Salut:
   • Sistema de costos de referència.
   • Costos de la no qualitat.
   • Model de Benchmarking de costos ajustat per risc.
   • Bases per la fixació de preus en l’assignació de recursos en el sistema públic.
   • Informació de costos per a l’avaluació econòmica.
INSCRIPCIÓ

Sessió posposada

Per a inscripcions corporatives poseu-vos en contacte amb rllort@ucf.cat.

Consulta el programa complet