/Esdeveniments/
2021-09-18T00:00:00+02:00

Acompanyament durant el procés de dol

El curs presencial es durà a terme els dies 21, 23, 28, 30 de setembre de 2021 de 9:00 a 14:00 hores amb una durada de 20 hores. Es disposa de places limitades. Aquest curs està 100% subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Codis d’activació: processos d’identificació i activació

El curs online "CODIS D’ACTIVACIÓ: Processos d’identificació i d’activació" es durà a terme entre el 23 de setembre i l'11 de novembre del 2021 amb una durada de 15 hores. Aquest curs està 100% subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Infeccions nosocomials

El curs online es durà a terme entre el 28 de setembre i el 30 de novembre del 2021 amb una durada de 20 hores. Aquest curs està 100% subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Prevenció de riscos laborals (PRL)

El curs online de Prevenció de riscos laborals es durà a terme entre el 28 de setembre i el 26 d'octubre de 2021 amb una durada de 10 hores.

65€

Primers auxilis bàsics en l’àmbit sanitari

El curs online "Primers auxilis bàsics en l'àmbit sanitari" es durà a terme entre el 30 de setembre i el 9 de novembre del 2021 amb una durada de 10 hores. Es disposa de places limitades. Aquest curs està 100% subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Experiència del pacient

El curs online "Experiència del pacient" es durà a terme entre el 30 de setembre i el 28 d'octubre de 2021 amb una durada de 10 hores.

65€

Gestió administrativa sanitària

El curs online Gestió administrativa sanitària es durà a terme entre el 5 d'octubre i el 16 de novembre de 2021 amb una durada de 20 hores.

100€

Infermeria i la interpretació de l’ECG

El curs online "Infermeria i la interpretació de l’ECG" es durà a terme entre el 21 d'octubre i el 2 de desembre del 2021 amb una durada de 16 hores. Aquest curs està 100% subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Gestió clínica

El curs online de Gestió Clínica es durà a terme entre el 11 de gener de 2022 i el 31 de maig de 2022 amb una durada de 100 hores.

1.100€