CURS:
677 - Experiència del pacient
Inici: 19-11-2019

Jo mateix La meva empresa

Vull rebre informació

Autoritzo a Unió Consorci Formació S.L. a enviar-me informació relativa a la seva oferta de formació i activitats.

Termes de la llei de protecció de dades

En virtud dels articles 4, 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, UCF posa en el seu coneixement que disposa d'un fitxer amb dades de caràcter personal denominat FORMACIÓ. La finalitat del fitxer és desenvolupar l'activitat formativa pròpia de l'entitat, la gestió del professorat i alumnes, i seguiment de les accions formatives. Els destinataris de la informació és l'estructura tècnica d'UCF així com els estaments oficials públics o privats que, per obligació legal o necessitat material, hagin d'accedir a les dades als afectes del correcte desenvolupament de les accions formatives. En tot cas, vostè té dret a exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l'àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre.

El responsable del fitxer és la Unió Consorci Formació SL. Per a exercitar els drets esmentats, i per qualsevol aclariment, pot dirigir-se per escrit mitjançant instància dirigida a la Direcció Tècnica d'UCF en el seu domicili situat al Parc Sanitari Pere Virgili. Edifici Tramuntana baixos. C/ Esteve Terrades, 30 08023 Barcelona.