//Actualització en cures auxiliars d’infermeria
Actualització en cures auxiliars d’infermeria 2023-02-28T13:39:13+02:00

Project Description

Actualització en cures auxiliars d’infermeria

L’emergència sanitària provocada per la crisi de la covid-19 va obligar a prendre mesures excepcionals per fer front a la situació de pandèmia. Les necessitats del moment van obligar a una reorganització dels professionals de la salut, provocant un canvi dels seus rols i de les seves dinàmiques habituals.

La situació va obligar a sortir a molts d’ells de la seva zona de confort.

Durant l’estat d’emergència, el TCAI ha estat un suport essencial per poder planificar, executar i avaluar les cures d’infermeria, donant valor a diferents tasques realitzades durant el procés assistencial.

L’objectiu de la professió passa per promoure la salut i prestar a les persones ateses una assistència multidisciplinària i unes cures de qualitat, humanes i segures. El coneixement i l’experiència són imprescindibles per desenvolupar les competències necessàries per poder complir aquest objectiu, que inclouen els aspectes de saber, saber fer i saber ser.

 • Actualitzar els coneixements de les auxiliars d’infermeria hospitalària per tal de dotar-los d’eines, recursos i tàctiques a l’hora d’atendre les persones.
 • Aportar una visió actual del rol de la TCAI en l’àmbit hospitalari.
 • Conèixer el rol de la TCAI dins d’un equip multidisciplinari

Auxiliars d’infermeria.

La formació en línia d’UCF situa el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

 1. Introducció a les cures auxiliars d’infermeria (3 hores)
 • Concepte assistencial
 • Acollida del pacient i recollida de dades
 • Humanització de l’atenció sanitària
 • Qualitat i seguretat del pacient
 1. Habilitats socials
 • Les habilitats socials
 • La comunicació
 • La comunicació terapèutica
 • L’empatia
 • L’escolta activa
 • L’assertivitat
 • La mediació de conflictes
 1. La cura de la pell
 • Higiene del pacient
 • Introducció a les úlceres per pressió
 • Cures generals
 • Mesures preventives
 1. Cures auxiliars de catèters, sondes, ostomies i drenatges
 • Catèter venós
 • Sonda urinària
 • Drenatges
 • Ostomies
 • Dermatitis
 1. Cures auxiliars en l’administració de medicació
 • Els medicaments
 • Administració de medicaments
 1. Cures auxiliars en la nutrició
 • La nutrició com a ciència
 • Esquema de la funció de la nutrició
 • Tècniques de nutrició
 • Tipus de dietes hospitalàries
 1. Intervenció de l’auxiliar en la prevenció de la infecció nosocomial
 • La infecció nosocomial
 • Neteja i desinfecció de material
 • Precaucions estàndards
 • Aïllaments hospitalaris
 1. Pacient crònic complex (PCC)
 • Valoració Integral del pacient
 • Envelliment
 • Cures del pacient discapacitat
 • Cures del pacient amb patologia de salut mental i addiccions
 1. Cures bàsiques en l’atenció pal·liativa
 • Cures pal·liatives
 • La TCAI en les cures pal·liatives
 • Cures auxiliars en el control de símptomes
 • Dolor
 • Cures durant l’agonia
 • La comunicació i la informació
 • Conflictes ètics al final de la vida
 • El dol

30 h online.

Aquestes places són 100% subvencionades pel Programa de formació no formal, d’especialitats vinculades a qualificacions professionals (MR2022) del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb formacio.subvencionada@ucf.cat, per a més informació.

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final de cada mòdul, que permet avaluar individualment els coneixements adquirits.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • visualitzar tot el contingut;
 • que la nota obtinguda als qüestionaris sigui igual o superior a 7.

En finalitzar, els alumnes valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, material, documentació i coneixements i habilitats adquirides.

PER A MÉS INFORMACIÓ: formacio.subvencionada@ucf.cat