//Agents d’innovació en els equips professionals de salut i social
Agents d’innovació en els equips professionals de salut i social 2021-03-24T11:37:53+02:00

Project Description

Agents d’innovació en els equips professionals de salut i social

Programa online

Els reptes i les oportunitats que té per davant el sector salut i social, requereix impulsar el desenvolupament de noves competències en el marc d’un ADN innovador per afrontar-lo, intervenir-hi i anticipar-s’hi.

La transformació digital, el disseny de serveis i processos veritablement centrats en les persones, la gestió del coneixement, la coordinació i integració d’àmbits i activitat assistencial, la col·laboració i la cooperació entre equips, serveis i organitzacions, també externes al sector, etc., comporten el desenvolupament d’un nou mindset i d’una nova cultura organitzativa, més oberta, més col·laborativa, més creativa, i més innovadora.

La innovació és un motor de canvi per afrontar les noves complexitats i per impulsar noves possibilitats. I necessitem que aquesta competència multipliqui el seu valor en el conjunt dels professionals i dels equips.

No és una qüestió només dels responsables d’innovació, sinó que es fa precís activar l’actitud i competència innovadora en el conjunt de professionals i els equips, responsables i persones directives de l’organització.

Per això des d’UCF impulsem aquest programa, en el marc d’un conjunt d’iniciatives orientades a donar resposta a aquestes necessitats i aquest nou context.

  • Apropar eines i metodologies que permetin implantar models d’innovació per a la transformació de les àrees, serveis, unitats, des dels diferents punts de vista: processos, organització, serveis, organització, entre d’altres.

  • Metges, infermeres i professionals de la salut d’equips assistencials que puguin i vulguin ser un motor de canvi i d’innovació en les maneres de fer de l’equip, i que després comparteixin les eines, metodologies i estratègies apreses al conjunt de l’equip.
  • Persones referents i/o professionals que hagin d’impulsar nous projectes en relació a: redisseny de processos, estratègies centrades en persones, salut basada en valor (value based health care), telemedicina i transformació digital, …
  • Altres professionals de les organitzacions de salut i social que vulguin conèixer eines i metodologies d’innovació.
  • 11 sessions formatives online de 2 hores de durada cadascuna.
  • 1 sessió online de coaching en petits grups de 2 hores de durada.
  • Realització al llarg del programa d’un projecte d’innovació i millora.

Més enllà que en el programa hi participaran experts d’innovació de diferents organitzacions del sector salut i social, i també de fora, per a compartir models, experiències i casos concrets, l’equip docent del programa estarà composat per:

El cost d’inscripció al programa és de 420 euros.

Es preveuen descomptes per a segones i següents inscripcions d’un mateix centre.

  • El programa té una durada de 24 hores (12 sessions de 2 hores).
  • Es durà a terme del 31 de maig al 7 de juliol de 2021, els dilluns i dimecres de 15:00 h a 17:00 h.