AIRE – Itinerari restauratiu 2022-01-27T13:27:46+02:00

Project Description

AIRE

Agraïment, Inspiració, Reconeixement, Equips

Des d’UCF volem donar suport als professionals de la salut i socials en aquesta nova etapa, conscients del sobreesforç viscut i amb l’ànim de focalitzar en les lliçons apreses, perquè aquestes no quedin en un nores, sinó que siguin la llavor per al creixement professional dels equips i de les persones.

Amb aquesta intenció sorgeix la proposta restaurativa AIRE, que són itineraris per al desenvolupament que es focalitzen en l’Agraïment a l’esforç fet per les persones, la Inspiració per a inventar i aplicar millores a partir del Reconeixement del que s’ha fet bé i del que s’ha de millorar dins dels Equips.

 • Afavorir la recuperació emocional després de la crisi ocasionada per la pandèmia.
 • Realitzar un aprenentatge individual i grupal a partir de l’experiència d’aquesta crisi, aprofitant la crisi com a catalitzador de grans o petites reformes.
 • Consolidar i reforçar els equips

Totes les institucions i professionals que conformen el sistema sanitari i social:

–  Atenció primària

–  Hospitals

–  Centres sociosanitaris

–  Organitzacions de salut mental

–  CatSalut

–  Departament de Salut

–  Residències

L’itinerari AIRE es desenvolupa online de forma síncrona, guiat per un expert i en un format altament participatiu.

Es tracta de sessions grupals conduïdes per un facilitador/docent que es duran a terme a través de telepresència. L’espai de videoconferència permet la interacció bidireccional entre el docent i els participants, així com el treball en petits grups d’individus.

No es tracta tant de que el facilitador aporti continguts sinó que, a través de la conversa i amb la utilització d’eines i dinàmiques col·laboratives,elsparticipants comparteixinexperiències, analitzin les situacions viscudes, reflexionin sobre el que han fet, identifiquin les bones pràctiques implantades i elaborarin i sistematitzin els aprenentatges que han de ser la base per a la construcció de la nova normalitat.

Itinerari “Comandaments i Directius”

 • Recuperació emocional
 • Aprenentatge individual
 • Aprenentatge grupal
 • Mirada al futur
 • Construir el canvi

Itinerari “Equips i professionals”

 • Recuperació emocional
 • Aprenentatge individual
 • Aprenentatge grupal
 • Mirada al futur

*En ambdós itineraris (adaptats segons els participants): test d’intel·ligència emocional previ; i recull de conclusions i aprenentatge posterior a cada sessió.

El treball d’anàlisi de l’experiència viscuda i dels aprenentatges de noves maneres de fer i d’organitzar-se serà recollit en un document de propostes de bones pràctiques que pot ser compartit més enllà del propi grup participant, amb altres professionals, directius i entitats, amb l’objectiu de contribuir a plantejar canvis que contribueixin a la millora del sistema.

4 o 5 sessions d’1h i 30 minuts cadascuna.

A consultar.

Per a més informació:

Romina Cortés, d’Unió Consorci Formació.  rcortes@ucf.cat – 932 594 384