//Aplicació en la pràctica professional de l’escala de valoració socio familiar TSO per la mesura dels risc social en geriatria
Aplicació en la pràctica professional de l’escala de valoració socio familiar TSO per la mesura dels risc social en geriatria 2023-03-17T13:53:22+02:00

Project Description

Aplicació en la pràctica professional de l’escala de valoració socio familiar TSO per la mesura dels risc social en geriatria

Les projeccions de l’envelliment poblacional a l’Estat Espanyol indiquen que les persones més grans de 65  anys seran un 25% l’any 2029 i un 39% l’any 2064. Aquesta situació es reflecteix en l’ús de serveis sanitaris i socials per part de les persones d’edat avançada  que representen  el grup poblacional que més freqüenta aquests serveis. En aquest contextos caracteritzats per l’alta pressió assistencial,  les i els  professionals de Treball social precisen d’instruments objectius  vàlids i fiables per orientar /prioritzar les seves  intervencions que complementin la valoració clínica ,  alhora que facilitin  el treball en xarxa i atenció integrada social-sanitària que sovint precisa l’atenció geriàtrica. L’Escala de valoració socio-familiar TSO per mesurar els risc social de les persones grans en entorns comunitaris, respon aquesta necessitat  i ha estat desenvolupada oferint totes les garanties metodològiques comentades, en un format breu, senzill i de fàcil aplicació.

Objectius

Els objectius d’aquest curs son:

 • Conèixer per a que serveix la Escala TSO: Objectiu, destinataris , utilitats , enfocament d’ús.
 • Conèixer les normes i procediments d’aplicació.
 • Conèixer els continguts de la TSO: Indicadors , ítems
 • Revisió Glossari: Definicions i conceptes.
 • Agafar habilitats en l’ús de TSO i aclarir dubtes sobre la seva aplicació en casos pràctics reals.

Professionals de treball social a les organitzacions de l’ambit Salut i Social.

El programa s’estructura en 6 blocs que s’impartiran de 2 sessions de 3 hores cadascuna a través de telepresència. L’espai de telepresència permet la interacció bidireccional entre el docent i els participants, així com el treball en petits grups de persones.

 • Lectura prèvia de la publicació on-line sobre l’Escala que inclou el manual d’ús.
 • Exposicions teòriques amb suport gràfic i interacció on-line amb les docents, les autores de l’Escala.
 • Exercicis d’aplicació  sobre casos pràctics.

La tasca previa al curs és haver revisat la publicació i llegit el Glossari amb definicions i criteris per indicador.

Enllaç a la publicació : https://web.ua.es/es/gitss/la-escala-tso.html

1era Sessió

 1. La Funció social en Geriatria : Concepte, evolució, mesura
 2. Fonaments teòrics i empírics de la TSO, procés desenvolupament i evidències de validesa i fiabilitat
 3. Per a que serveix la TSO : Objectius, destinataris, utilitats, enfocament.
 4. Normes i procediment d’aplicació
 5. L’Escala en Detall : Indicadors, descriptors. Revisió del Glossari, definició i entesa dels indicadors i els descriptors que inclouen. Sistemàtica Arbres de decisions.
 • Indicador 1:  Estructura i funció
 • Indicador 2 :  Contactes Socials

2ona sessió

 1. L’Escala en Detall: Indicadors, descriptors ( continuació )
 •  Indicador 3: Ajuda necessitada i rebuda
 •  Indicador 4: Ingressos econòmics
 • Indicador 5: Habitatge
 1. Normes d’interpretació : Punts de tall, percentils i puntuacions tipificades
 2. Pràctica d’aplicació TSO sobre casos pràctics .

6 hores (2 sessions de telepresència)

Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona.

Màster oficial en  Envelliment Actiu per la Universitat de Vic-Central de catalunya

Coordinadora del servicio de Treball Social del Hospital  Universitari de la Santa Creu de Vic ( Barcelona).

Trajectòria  professional en atenció directe i docència dedicada a l’ atenció a malalts i famílies en els àmbits de la Geriatria i las Cures Pal·liatives. Experiència en l’aplicació d’instruments de mesura de la funció social en Geriatria, en el desenvolupament de models d’atenció psicosocial i en valoració de l’experiència de pacients i famílies en malaltia crònica avançada i final de vida.

Autoria i participació  en diversos projectes d’investigació en els àmbits esmentats.

Diplomada en Treball Social per la Universidad de Barcelona

Llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la Universidad Autònoma de Barcelona

Mediadora social, comunitaria i familiar por la Universidad de Barcelona

Coordinadora i treballadora social de l’Ajuntament de Centelles de la comarca de Osona

Trajectòria professional en atenció assistencial i coordinació de l’equip del Servei Bàsic de Atenció Social Primària.

Autoria y participació  projecte de investigación Escala TSO.

Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona.

Diplomada en Infermeria per la Universitat de Vic- Central Catalunya

Màster oficial en  Envelliment Actiu per la Universitat de Vic-Central de Catalunya.

Coordinadora de l’Àrea de Promoció a l’Autonomia i Atenció a la dependencia del Consell Comarcal d’Osona (Barcelona).

Trajectòria  professional en gestió, coordinació i docència en temes de serveis socials, dependència i serveis de promoció a l’autonomia i atenció a la dependència.

Autoria i participació  en diversos projectes d’investigació en els àmbits esmentats.

Preu d’inscripció serà de 78€

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb rllort@ucf.cat, per a més informació.

Per a més informació, contacta amb nosaltres info@ucf.cat– 932 594 381