Atenció centrada en la persona 2022-07-06T13:14:16+02:00

Project Description

Atenció centrada en la persona

Les transformacions que s’han viscut les últimes dècades (envelliment de la població i revolució de la longevitat, conquista de drets civils, evidència ncientífica generada a partir d’aquests models…) han modificat la nostra societat i les necessitats de les persones, fet que ens porta a definir com a obsoletes algunes de les nostres polítiques actuals. Concretament, fa referència a les polítiques enfocades a les persones grans i en situació de dependència que tenen com a objectiu actualitzar els coneixements dels professionals i ajudar-los a adquirir aptituds per treballar en consonància amb un model d’atenció integral i centrada en la persona.

Objectius

 • Promoure el model d’atenció centrada en la persona en l’àmbit de l’atenció a persones amb dependència
 • Conèixer els aspectes claus d’una bona atenció centrada en la persona en un centre o servei assistencial.
 • Conèixer els conceptes claus, les eines i els instruments facilitadors de la intervenció personalitzada i orientada a la persona.

Adreçat a professionals assistencials.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats –casos pràctics, qüestionaris, lectures, etc.– amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits, sempre amb l’acompanyament i supervisió d’un tutor expert en la matèria.

El curs s’impartirà al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

 • Mòdul 1: marc teòric de l’atenció integral centrada en la persona.
  • Les dues dimensions del Model AICP.
  • Les bases del Model AICP.
  • Les recomanacions internacionals.
 • Mòdul 2: personalització i autonomia. Les persones i el seus drets.
  • El concepte d’autonomia i la seva importància en el Model AICP.
  •  La necessitat d’assumir riscos.
  • Com promoure autonomia.
  • Com promoure independència.
 • Mòdul 3: la intervenció psicosocial en el marc de l’AICP .
  • La relació d’ajuda des del Model AICP.
  • La participació: agents implicats.
 • Mòdul 4: metodologies i eines per a l’aplicació del model AICP.
  • El professional de referència.
  • La Història de Vida.
  • El Pla Personalitzat d’Atenció i Recolzament al Projecte de Vida.
  •  Els ambients.
 • Mòdul 5: la persona, la família, els professionals i la comunitat.
  • La valoració geriàtrica integral. Tipologia d’usuaris actual.
  • La família.
  • Les i els professionals.
  • La comunitat.

20 hores.

Aquestes places són 100% subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb formacio.subvencionada@ucf.cat, per a més informació.

Per a més informació: formacio.subvencionada@ucf.cat