/, L9. Complexitat, fragilitat, cronicitat/Atenció a la Gent Gran a les Residències de Catalunya per COVID-19
Atenció a la Gent Gran a les Residències de Catalunya per COVID-19 2020-11-30T17:23:26+02:00

Project Description

Atenció a Gent Gran a Residències de Catalunya per COVID-19

Formació de Professionals de nova incorporació

Es tracta d’un programa que dona resposta a les necessitats immediates derivades de la potencial incorporació de noves persones treballadores com a personal de suport en residències geriàtriques en el marc de COVID-19.

En aquest sentit, la formació té una orientació molt pràctica per facilitar aquesta incorporació i, donar les eines, apropar les tècniques i promoure els hàbits més segurs i eficients, tant per les noves persones a incorporar com per les persones ateses.

GENERALS:

 • Familiaritzar-se amb alguns dels elements fonamentals en la nostra incorporació professional en residències en el marc de COVID-19.
 • Conèixer les pautes ràpides d’actuació per atendre les necessitats bàsiques de les persones que viuen en una residència en un entorn de COVID-19.
 • Conèixer les mesures de prevenció i de seguretat per a reduir riscos, especialment els específics per l’activitat professional a desenvolupar.

TUTORIA EN DIRECTE 1 – GRUPAL:

  • Emfatitzar necessitats derivades de la situació actual (iniciativa, pro activitat, positivisme…).
  • Conèixer experiències prèvies dels participants (formals i informals).
  • Aprofundir en les condicions de les residències avui en el marc de COVID-19 (entorn complex, perfil de persones grans…).
  • Assegurar el coneixement vinculat dels Equips de Protecció Individual: revisar tots els elements de seguretat associats, la seqüència de col·locació i de retirada.
  • Informació bàsica del protocol per l’entrada i sortida de la residència.
  • Resoldre dubtes o preguntes.

TUTORIA EN DIRECTE 2 – GRUPAL:

  • Conèixer i incidir en els elements de seguretat, la perspectiva de riscos i la realitat de les residències (on estan).
  • Assegurar el coneixement vinculat dels Equips de Protecció Individual. Recordar (a través dels participants) la seqüència de col·locació i retirada.
  • Consells en la neteja i desinfecció de material que s’utilitza de pacients amb COVID-19 o sospita.
  • Protocol per l’entrada i sortida de la residència.
  • Orientar-los cap a d’altres recursos, formatius i informatius, complementaris.
  • Resoldre dubtes o preguntes.

Formació de professionals de nova incorporació.

És una formació que compta amb el seguiment i la tutorització per part d’una persona experta. Amb diferents sessions i tutories en directe a nivell grupal, per aprofundir i consolidar aprenentatges i, amb un conjunt de materials didàctics interactius, vídeos formatius i d’altres recursos (infografies, lectures, etc.), que completen el programa de formació dins l’entorn virtual d’aprenentatge. En resum:

 • Vídeos formatius i materials didàctics interactius.
 • Tutories grupals en directe, per ampliar conceptes, emfatitzar aprenentatges clau, així com per incidir en alguns elements crítics.
 • Sistema d’avaluació que permet validar el grau dels aprenentatges de les persones i amb ell facilitar l’obtenció d’una certificació acreditativa.

BLOC 1 – CONCEPTES BÀSICS I GUIES RÀPIDES – COVID-19

BLOC 2 – PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

BLOC 3 – MATERIALS ADDICIONALS

10 hores.

SRA. INGRID ROCA
Consultora i formadora en la humanització de l’Atenció Sanitària i Social.
Coordinadora del model d’Atenció Integrada Centrada en la Persona, del Consorci de Salut i Social de Catalunya.
Delegada Territorial de l’àmbit residencial (regió sanitària de Terres de l’Ebre) del Sistema de Salut de Catalunya.
Professora Associada a la Universitat Rovira i Virgili.
Postgrau en Intel·ligència Emocional a les Organitzacions (UB)
Màster en Gestió de Serveis d’Infermeria (UB)
Postgrau en Direcció per Processos (URV)
Diplomada en Infermeria (URV)

SRA. VICTORIA SALVADOR PASCUAL
Coordinadora de programes de salut pública al Baix Ebre.
Llicenciada en Farmàcia.

85 € per participant. Aquesta acció formativa és 100% bonificable per la Fundae.

Per a més informació:

Paula Bové, d’Unió Consorci Formació.  pbove@ucf.cat – 932 594 387