Atenció a l’usuari i gestió de conflictes 2022-07-06T13:25:20+02:00

Project Description

Atenció a l’usuari i gestió de conflictes

La comunicació interpersonal és un procés complex i en situacions difícils es torna encara més delicat. Disposar d’eines comunicatives que donin als professionals més seguretat per transmetre missatges assertius, al mateix temps que mantenen un to empàtic i càlid, serà bàsic perquè gestionin millor el seu dia a dia i els conflictes que puguin sorgir.

Aquesta formació s’adreça als treballadors de la salut per millorar el tracte cap a les persones que atenen i proporcionar-los eines per gestionar els conflictes, ja sigui amb els usuaris o amb altres professionals, de forma satisfactòria.

  • Conèixer eines i tècniques específiques que permetin desenvolupar habilitats que incideixin en una millor qualitat en el tracte i tractament del pacient i la millora del servei.
  • Entendre la importància de la comunicació en l’atenció a l’usuari i conèixer i entrenar-se en les diferents habilitats de comunicació.
  • Adquirir eines per a l’abordatge i la resolució de conflictes interpersonals, tant amb els usuaris com amb els companys i clients interns.

Tots els professionals.

Es tracta d’un curs online que coincideix amb un dels mòduls del curs d’Experiència del pacient.

1. Comunicació eficaç i atenció personalitzada

2. L’excel·lència en l’atenció a l’usuari

3. Gestió de conflictes amb els usuaris

4 hores.

30 € per participant.

Per a més informació:

Romina Cortés, d’Unió Consorci Formació.  rcortes@ucf.cat – 932 594 384