//Atenció a l’usuari amb discapacitat i diversitat funcional
Atenció a l’usuari amb discapacitat i diversitat funcional 2021-07-15T16:48:59+02:00

Project Description

Atenció a l’usuari amb discapacitat i diversitat funcional

au-discapcitat

Aquest curs pretén afavorir l’apoderament d’aquest col·lectiu per a que pugui exercir plenament el dret a l’accés als centres assistencials, a la informació i a la participació social.

 • Considerar les característiques específiques de les persones amb discapacitat i diversitat funcional així com les seves capacitats.
 • Analitzar les barreres arquitectòniques, comunicatives i actitudinals que dificulten l’atenció a l’usuari.
 • Conèixer els productes de suport i sistemes de comunicació més utilitzats per l’usuari.
 • Escollir els recursos més adients per tal de facilitar l’accessibilitat i la interacció amb l’usuari.
 1. LES PERSONES AMB DISCAPACITAT I DIVERSITAT FUNCIONAL
 • Conceptes i definicions
 • Característiques i necessitats de les persones amb discapacitat
 • Capacitats que faciliten la seva participació social
 1. ACCESSIBILITAT I ADAPTACIÓ DE L’ENTORN FÍSIC
 • Disseny per a tothom
 • Accés a la informació i a la comunicació
 • Productes de suport i adaptacions
 1. ADAPTACIÓ DE L’ENTORN SOCIAL
 • Eines actitudinals del personal de GPAC envers les necessitats específiques del col·lectiu
 • Pautes bàsiques de comunicació per persones amb discapacitat auditiva
 • Pautes bàsiques de comunicació i acompanyament per persones amb discapacitat visual
 • Pautes bàsiques de comunicació i d’acompanyament a persones amb discapacitat visual i auditiva: sordceguesa
 • Pautes bàsiques de comunicació i interacció amb altres col·lectius

La formació té una durada lectiva de  3 hores.

La formació en línia té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

El curs s’impartirà al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

Tots els professionals

A continuació trobaràs les properes edicions:

*Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb pbove@ucf.cat, per a més informació.

El preu del curs és de 22€.

Els participants del programa que superin els requisits d’avaluació rebran un certificat d’aprofitament.

Per a més informació:

Romina Cortés, d’Unió Consorci Formació.   pbove@ucf.cat – 932 594 387