//Bona pràctica en l’atenció a la violència sexual. Model integrador de l’Hospital Clínic
Bona pràctica en l’atenció a la violència sexual. Model integrador de l’Hospital Clínic 2023-04-25T17:35:22+02:00

Project Description

Bona pràctica en l’atenció a la violència sexual.

Model integrador de l’Hospital Clínic.

Les violències sexuals són les violències de gènere més invisibilitzades que afecten les dones. Un 25 % de les dones adultes de la població general reconeixen haver estat víctimes d’algun tipus de violència sexual.

Així doncs, l’atenció a la salut de les víctimes implica una resposta organitzada de la sanitat pública amb professionals de diferents disciplines, formats i formades per donar l’atenció adequada. Una atenció interdisciplinària, que no revictimitzi a la persona i que contempli tots els aspectes de la salut malmesa.

L’Hospital Clínic de Barcelona és un referent a territori en l’abordatge d’aquests casos. Des del l’any 1994, ha revalidat  el disseny del model d’atenció integral que involucra a un equip de professionals que garanteix l’atenció bio-psico-social  i que ha desenvolupat en el temps de forma multidisciplinària i amb perspectiva de  gènere en l’assistència sanitària.

En aquest sentit i a través d’aquesta formació, dissenyada i creada gràcies al coneixement i l’experiència que ens trasllada el propi equip de professionals que intervenen en el model d’assistència integral a la violència sexual de l’Hospital Clínic, així com altres professionals experts/es col·laboradors/es que també formen part del procés, es dona a conèixer la bona pràctica d’aquest model amb el propòsit d’inspirar i ajudar a incorporar canvis en altres institucions.

Objectius generals:

 • Difondre el model d’assistència terapèutica integral (biopsicosocial) a la violència sexual, sostingut per  la intervenció d’un equip multidisciplinari i transdisciplinari i dirigit des de la Comissió de Violència, el servei d’urgències, els dispositius de seguiment de les lesions psicofísiques i la xarxa de suport.
 • Reduir l’impacte de la violència sexual de qualsevol tipus sobre la vida i la salut de les persones que l’han patit.

Objectius específics:

 • Actualitzar la comprensió i el coneixement dels/de les professionals sobre l’impacte de la violència sexual en les persones pel que fa als aspectes biopsicosocials.
 • Facilitar coneixements medicolegals que permetin una documentació completa garantida i legalment útil a professionals i pacients.
 • Mantenir un sistema organitzatiu que dugui a terme la coordinació, el seguiment i la motivació i que garanteixi la qualitat assistencial.

Professionals de serveis d’urgències d’hospitals com:

 • Coordinació d’urgències, professional mèdic o d’infermeria
 • Infermeria d’urgències
 • Ginecologia
 • Psiquiatria
 • Treball Social
 • Malalties infeccioses
 • Membres de la Comissió de Violència o Comissió de qualitat assistencial

Aquest curs en línia ha estat dissenyat gràcies al coneixement, la gran trajectòria i l’experiència dels i les professionals que integren el model d’assistència integral a la violència sexual de l’Hospital Clínic. Així com altres professionals experts/es, col·laboradors/es que formen part del procés. Coneixement que traslladen directament els i les professionals a través dels diferents vídeos que configuren el material formatiu.

Un material pensat amb el propòsit d’ajudar a crear o reforçar altres models amb:

 • Una intervenció reparadora i immediata a la manifestació del fet.
 • Una intervenció realitzada per professionals de la salut amb coneixements i formació adequada.
 • Un equip coordinat per neutralitzar l’impacte des del moment zero del coneixement.
 • I una xarxa social i de l’entorn coordinada, conscient i col·laboradora.
 • Introducció: la violència sexual un problema de salut pública
 • Presentació de la formació sobre la bona pràctica del model integrador en l’atenció a la violència sexual de l’Hospital
 • Què s’entén per violència sexual. Evolució sociològica i legal
 • Impacte de la violència sexual en la salut
 • Atenció integral a la violència sexual: descripció del model de l’Hospital Clínic
 • Presentació del protocol d’atenció a la violència sexual
 • Pràctica i procediment d’atenció multidisciplinària i interdisciplinària especialitzada: procés i flux assistencial
 • Altres agents implicats en el model d’atenció

 7h.

Aquest curs és gratuït amb places limitades.

El finançament va amb càrrec als crèdits rebuts del Ministerio de Igualdad (La Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género) per part del Departament de Salut de la Generatitat de Catalunya.

L’element d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari que trobaràs al finalitzar el visionat del curs. Aquest exercici permet avaluar individualment els coneixements adquirits.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • visualitzar tot el contingut del curs
 • que la nota obtinguda al qüestionari sigui igual o superior a 7

En finalitzar, el i la participant del curs valorarà el curs mitjançant una enquesta de satisfacció.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Per a més informació:

Paula Bové, d’Unió Consorci Formació.  pbove@ucf.cat – 932 594 384