//Canvi climàtic i impacte en la salut global
Canvi climàtic i impacte en la salut global 2022-02-07T16:36:40+02:00

Project Description

Canvi climàtic i impacte en la salut global

L’objectiu del curs és descobrir l’impacte que tenen en termes de salut, els canvis ambientals i climàtics en les diferents regions i entorns territorials.

Objectius:

  • Descobrir l’impacte que tenen en termes de salut, els canvis ambientals i climàtics en les diferents regions i entorns territorials.
  • Conèixer les conseqüències per a la vida i la salut de les persones, dels canvis ambientals i climàtics.

Adreçat a tots els professionals.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

El curs s’impartirà al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

1. Canvis ambientals i climàtics, i vinculació amb l’agenda 2030.
2. La seva vinculació amb les tendències, megatendències, i macrotendències socials, econòmiques, …
3. Evidència científica dels efectes directes en la salut.
4. Efectes indirectes en la salut: seguretat alimentària, qualitat de l’aire i de l’aigua, fauna i flora, urbanisme, canvis socials (immigracions, superpoblació urbana, despoblació rural, persones que viuen soles, …).
5. Línies de treball per anticipar-nos als futurs reptes.

10 h.

Aquestes places són 100% subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb formacio.subvencionada@ucf.cat, per a més informació.

PER A MÉS INFORMACIÓ: formacio.subvencionada@ucf.cat