//Codis d’activació: Processos d’identificació i d’activació
Codis d’activació: Processos d’identificació i d’activació 2023-02-28T12:42:16+02:00

Project Description

Codis d’activació: Processos d’identificació i d’activació

Formació especialitzada per a les pràctiques segures en els codis: IAM, Ictus, PPT, Sèpsia i Risc Suïcidi.

L’adequació del temps d’actuació davant l’emergència mèdica requereix rapidesa, coordinació i protocol·lització dels diferents tipus de professionals dels diversos àmbits que hi participen.

La definició dels diferents codis d’actuació cerca l’estandardització de l’atenció d’aquestes patologies urgents, amb l’objectiu d’assolir la major eficiència amb els recursos disponibles del territori.

El Departament de Salut ha publicat instruccions per l’activació de 5 tipus de codis diferents:

Codi IAM

Codi IAM

Per atendre a les persones en la fase aguda de l’Infart Agut de Miocardi.

Codi ictus

Codi ictus

Per atendre a les persones en fase aguda d’un accident vascular cerebral.

Codi PPT

Codi PPT

Per atendre la fase inicial del politraumatisme en pacients amb risc de fracàs orgànic.

Codi Sèpsia

Codi Sèpsia

Per atendre la fase inicial de la sèpsia en pacients amb risc de fracàs orgànic.

Codi Risc Suïcidi

Codi Risc Suïcidi

Per atendre a les persones en risc de suïcidi, un cop identificat un primer intent.

En aquestes instruccions observem com a punts comuns rellevants:
 • La participació del SEM en l’activació.
 • La identificació dels Centres de Referència.
 • La distribució territorial, segons complexitat de recursos a poder utilitzar.
 • La identificació d’un objectiu final: “L’anàlisi de resultats per cercar una millora continua”.

La formació és un dels elements claus per al sosteniment d’un sistema d’atenció adequat.

Des d’UCF hem decidit tractar els codis de forma conjunta amb un grup de professionals assistencials experts en cada un d’ells. El motiu és que els codis tenen un denominador comú que és: “la no discriminació amb la identificació precoç i la reducció del temps de resposta, amb la millor assistència possible, a través de l’activació dels recursos adequats necessaris en cada pacient i segons la seva localització en el territori”.

La finalitat és millorar els coneixements i les habilitats dels professionals per a l’atenció inicial dels pacients en la seva assistència prehospitalària i hospitalària.

Objectiu general

L’objectiu general d’aquest projecte és doble, per una banda voler donar consistència a l’aprovació d’aquests codis amb uns programes de formació homogenis i que arribin a tots els professionals del territori, permetent una atenció estandarditzada davant l’activació de qualsevol d’ells.

Per altra banda millorar els coneixements i les habilitats dels professionals necessaris per a l’atenció inicial dels pacients en les fases d’identificació i d’activació, incidint en les pràctiques segures que permetin minimitzar el impacte dels esdeveniments adversos que es poden produir en el desenvolupament d’aquesta activitat assistencial.

Objectius específics
 • Contribuir al desenvolupament dels codis d’actuació en les organitzacions sanitàries.
 • Entendre els processos i les pràctiques segures en cadascun d’aquests codis d’actuació.
 • Afavorir que els treballadors de les organitzacions sanitàries puguin detectar problemes en l’activació dels codis, així com oportunitats de millora contínua, en els seus llocs de treball.
 • Conèixer les millors estratègies i eines per a la gestió del risc per a la seguretat dels pacients aplicada a cada codi.
 • Incorporar metodologia en el registre i en l’anàlisi de resultats.
 • Millorar la comunicació entre els diferents nivells assistencials.

Les accions formatives estan dirigides a professionals assistencials de les organitzacions sanitàries de:

 • Serveis d’Urgències
 • Atenció Primària
 • SEM
 • Altres equips de primera actuació: facultatius i personal d’infermeria.

La metodologia d’aquest programa varia en funció de la seva modalitat:

La formació online que s’ofereix contempla un curs de 3 hores per cada un dels 5 codis amb coneixements genèrics sobre el procés d’identificació i activació. Cada una de les formacions establertes pels 5 codis tenen entitat pròpia, per tant es poden realitzar de forma individual, o bé optar per realitzar-la de forma conjunta, un codi rere l’altre.

La formació en línia té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

Cada píndola té una durada de 3 hores.

*Les píndoles online del codi sèpsia i el codi politrauma estaran disponibles a partir del maig.

La formació que s’ofereix contempla un taller presencial per cada un dels 5 codis basat en el tractament de les fases d’identificació i activació i una píndola online de coneixements genèrics sobre el procés d’identificació i activació.

Cada una de les formacions establertes pels 5 codis tenen entitat pròpia, per tant es poden realitzar de forma individual, o bé optar per realitzar-la de forma conjunta, un codi rere l’altre.

Cada sessió presencial té una durada de 5 hores i cada píndola online té una durada de 3 hores.

 • Codi IAM: Per atendre a les persones en la fase aguda de l’Infart Agut de Miocardi.
 • Codi ICTUS: Per atendre a les persones en fase aguda d’un accident vascular cerebral.
 • Codi Pacient Politrauma (CPPT): Per atendre la fase inicial del politraumatisme en pacients amb risc de fracàs orgànic.
 • Codi Sèpsia (CSG): Per atendre la fase inicial de la sèpsia en pacients amb risc de fracàs orgànic.
 • Codi Risc de suïcidi (CRS): per atendre a les persones en risc de suïcidi, un cop identificat un primer intent de suïcidi.

15 hores.

Possibilitats d’inscripció:

 • Als 5 tallers i els 3 mòduls online
 • A 1 taller presencial + el seu mòdul online
 • A 1 taller presencial
 • A 1 mòdul online

 (*) Les devolucions d’inscripcions als diferents tallers i seminaris del Cicle de Codis d’Activació es faran per cancel·lacions amb una antelació mínima d’una setmana.

Els tallers podran impartir-se en un format a mida, adaptant-se als interessos i necessitats de la organització que ho sol·liciti.

A consultar.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb mnadal@ucf.cat, per a més informació.