//Competències digitals en salut
Competències digitals en salut 2023-03-30T13:39:38+02:00

Project Description

Competències digitals en salut

Avui dia, les tecnologies de la informació i la comunicació ens donen la possibilitat d’optimitzar la nostra activitat i ens obren noves finestres per a la comunicació. En suma, ens poden fer més eficients.

Tenir competències digitals vol dir, en aquest context, fer un bon ús d’aquestes tecnologies. Considerem persones amb competències digitals aquelles capaces d’aprofitar les possibilitats que ens donen les tecnologies de la informació i la comunicació per desenvolupar la seva activitat professional i personal.

Aquest curs s’adreça a la millora d’aquestes competències digitals. Des de com fer servir les eines d’Internet per gestionar, cercar i filtrar la informació a saber com guardar-la, recuperar-la després o compartir-la amb d’altres persones.

També prendrem consciència de la nostra identitat en xarxa i a la xarxa, tenint en compte elements tant importants com el de la privacitat. Veurem com les tecnologies poden ajudar-nos en els nostres processos creatius i com fer servir les dades que ens ofereixen aquestes noves eines per tal de prendre decisions. I, per últim, com afecta la transformació digital al món de l’organització i com gestionar aquest canvi.

Objectiu d’aprenentatge:

 • Adquirir i/o millorar les competències digitals bàsiques, especialment aquelles d’aplicació professional i amb atenció a les específiques dels àmbits de la salut i sociosanitari.

Objectius específics: 

 • Conèixer els procediments de cerca, filtratge i anàlisi d’informació i dades, així com les eines més habituals per a aquests objectius.
 • Identificar les eines disponibles a la xarxa per comunicar-se i col·laborar amb altres persones.
 • Entendre les diferents possibilitats d’elaboració de contingut digital, des de la seva creació a la curació.
 • Aplicar principis de seguretat, civisme i ètica al propi comportament a Internet.
 • Comprendre la rellevància de la transformació digital a les organitzacions actuals i els diferents models de gestió del canvi aplicables a aquest fi.

Tots i totes les professionals que vulguin aprofundir en la millora de les competències digitals, amb atenció a les específiques dels àmbits de la salut i sociosanitari.

La metodologia proposada pel curs és autoformativa. Cada participant podrà avaluar el seu nivell inicial de coneixements, al començar el curs i comparar-lo amb el seu nivell a la finalització d’aquest mitjançant la realització de sengles tests que trobarà indicats a l’aula.

Per treballar els continguts de cada part del curs el participant es trobarà amb el material didàctic en el que es treballa amb profunditat cadascuna de les competències digitals necessàries. Així com, aquelles eines, exemples i estratègies que ajudaran, de manera pràctica, a la transferència del coneixement en el dia a dia.

De manera complementària a aquest autoaprenentatge, els participants disposaran d’una tutorització que resoldrà consultes que puguin sorgir respecte al contingut.

 • Autodiagnòstic inicial

Mòdul 1

 • Gestió de la informació
 • Maneig i anàlisi de dades

Mòdul 2

 • Comunicació
 • Col·laboració
 • Continguts digitals

Mòdul 3

 • Ètica i civisme
 • Protecció de dades

Mòdul 4

 • Capacitació digital, coneixement i recerca
 • Identitat digital
 • Transformació digital

Mòdul 5

 • ECAP i HES: exemples d’eines digitals de l’àmbit sanitari
 • Autodiagnòstic final

20 h.

Aquestes places són 100% subvencionades pel Programa de formació no formal Sectorial (PS2022) del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb formacio.subvencionada@ucf.cat, per a més informació.

L’element d’avaluació del curs són els qüestionaris que el participant trobarà al finalitzar cada bloc de contingut. Aquests exercicis permeten avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes treballats.

Les condicions necessàries per a superar el curs són les següents:

 • visualitzar tot el contingut dels blocs del curs;
 • que la nota obtinguda als qüestionaris sigui igual o superior a 7.

En finalitzar, el o la participant del curs el valorarà mitjançant una enquesta de satisfacció.

PER A MÉS INFORMACIÓ: formacio.subvencionada@ucf.cat