//Excel·lència en la comunicació amb el pacient oncològic
Excel·lència en la comunicació amb el pacient oncològic 2022-01-27T15:10:54+02:00

Project Description

Excel·lència en la comunicació amb el pacient oncològic

Aspectes psicosocials en el seu procés assistencial

El malalt amb càncer i la seva familia suposen un repte important per al professional sanitari. Són múltiples les situacions que es poden donar i diverses són les característiques de cada malalt i de cada familia, així com les peculiaritats de les diferents fases de la malaltia. Els pacients poden presentar un ventall d’emocions intenses que els bloquegen al rebre la informació sobre diferents aspectes de la seva malaltia. Per tant és important saber-la integrar en l’acte comunicatiu, sense deixar que s’interposi en la relació professional – pacient.

Davant de les diverses situacions amb que es troba el malalt i la seva família és important que tot l’equip sanitari tingui habilitats per a reconèixer i manejar les emocions que es generen en el pacient. El professional també ha d’aprendre a detectar les seves pròpies emocions i a no personalitzar determinades situacions que sorgeixen de la por i angoixa per part de l’afectat.

És important aprendre unes estratègies bàsiques que poden ajudar a millorar les diverses situacions que es donen en la pràctica hospitalària.

Dotar el personal sanitari d’habilitats comunicatives per a fer front a situacions difícils sorgides del tracte amb el malalt oncològic i la seva família. En aquest sentit els objectius específics seran:

  • Proveir d’informació sobre aspectes psicosocials generals en el malalt oncològic.
  • Situar les fases de la malaltia amb més risc de problemàtiques psicosocials.
  • Aprendre les característiques personals i sociodemogràfiques de risc.
  • Adquirir la capacitat de detectar les emocions bàsiques en el pacient i/o familiar.
  • Valorar les emocions secundàries i respondre-hi adequadament.
  • Reconèixer les emocions que generen en el propi professional les situacions vitals que presenten els malalts oncològics.

Professionals de l’àmbit  sanitari en contacte directe i habitual amb el malalt oncològic i els seus familiars.

El curs es desenvoluparà en dues sessions presencials en les que es combinaran l’exposició teòrica amb el treball de casos pràctics i rol plays que facilitaran la comprensió i l’aprenentatge.

El contingut de cada una de les sessions serà el següent:

Sessió 1:

  • El càncer i les seves conseqüències psicosocials: el càncer com a malaltia tabú, actituds i factors que condicionen les reaccions a la malaltia, repercussions en la qualitat de vida, fases de la malaltia, determinants del afrontament, estratègies d’afrontament.
  • Problemàtiques segons tipologia de pacient oncològic: repercussions segons edat o cicle vital del pacient, sexe o altres característiques diferencials, entorn familiar i psicosocial.

Sessió 2:

  • La comunicació amb el pacient oncològic: interpretació de senyals verbals i no verbals, demanda d’informació.
  • Habilitats comunicatives en relació amb el pacient oncològic: característiques de la comunicació, aspectes importants que promouen una comunicació eficaç, estratègies davant diferents situacions durant el seu procés assistencial.

El preu del curs és de 100 €.

Aquesta formació és 100% bonificable per la Fundació Tripartita.

Tania Estapé

Especialista en Psicologia Clínica i Doctora en Psicologia. Experta en Psicooncologia. Directora de Psicooncologia de la Fundació FEFOC. Co-directora del Màster en Psicooncologia de la Universitat de Barcelona i docent de les Universitats Oberta de Catalunya i de la Universitat de Manresa.

Els participants del programa que superin els requisits d’avaluació rebran un certificat d’aprofitament.

El curs s’impartirà a les instal·lacions d’Unió Consorci Formació. Parc Sanitari Pere Virgili.  Esteve Terradas, 30. Edifici Tramuntana, baixos. 08023  Barcelona.

Per a més informació: Lorena Moralo – lmoralo@ucf.cat932 594 382