//COVID-19 i segones víctimes. Vetllant per la seguretat dels professionals
COVID-19 i segones víctimes. Vetllant per la seguretat dels professionals 2020-09-30T19:37:47+02:00

Project Description

COVID-19 i segones víctimes.

Vetllant per la seguretat dels professionals.

La Pandèmia de la COVID-19, es un exemple de gestió sota condicions extremes, que afecten en diverses formes als/les usuàries/is i als equips professionals. L’anàlisi de les actuacions durant la pandèmia, evidencien aquestes necessitats d’implementar plans de Seguretat que contemplin la cura de l’afectació emocional també dels i les professionals.

Des de fa 20 anys, quan va quedar demostrat que les organitzacions sanitàries, com a sistemes humans i tecnològics complexes, són susceptibles de generar incidents relacionats amb la Seguretat dels Pacients (IRSP), s’han anant creant nous enfocaments sobre la seva gestió.

Un aspecte fonamental d’aquesta resposta, és considerar que la diversitat d’aquests incidents, des de formes lleus (quasi-dany) fins als esdeveniments adversos greus, no solament generen danys físics als usuaris/es, sinó també un important impacte emocional, sobre ells/elles i sobre els equips assistencials.

Per afavorir sistemes més segurs, s’han creat models que promocionen una cultura de la seguretat del pacient i del professional amb un canvi d’enfocament de l’error, superant l’enfocament centrat en el professional i la culpabilització (del Model Clàssic), cap a un enfocament centrat en el sistema.

D’aquestes noves iniciatives per desenvolupar el canvi de paradigma, el fet de proporcionar suport institucional estructurat (tant al pacient com a la família, així com al/la professional sanitari), per tal d’afrontar l’impacte dels errors clínics, és una de les acciones que contribueixen a minimitzar les conseqüències que aquests incidents generen sobre els professionals i sobre les organitzacions, reduint costes personals i econòmics i evitant la seva repetició.

La inclusió d’aquesta nova perspectiva, fa necessari formar als líders de les organitzacions i als equips capacitant-los per a realitzar una correcta resposta davant dels IRSP i acompanyar adientment a les anomenades “víctimes”: pacients-professionals-organitzacions.

Això implica incorporar noves eines per respondre adequadament a les necessitats dels afectats/des que es veuen implicats/des en incidents, i millorar globalment la cultura de seguretat organitzacional, la del pacient i la del professional.

L’objectiu general és introduir als participants en els nous enfocaments davant dels incidents de seguretat (IRSP).

Objectius específics:

 • Conèixer els conceptes bàsics de seguretat del pacient i del professional.
 • Adquirir competències per actuar de forma adequada en cas d’incident relacionat amb la seguretat del pacient, en relació al pacient i la seva família, o en relació als professionals i als equips.
 • Aprendre la relació entre el tracte just al/la professional afectat/da (síndrome de “segona víctima”) i la millora de la cultura de seguretat de les organitzacions sanitàries.
 • Conèixer les actuacions sanitàries durant la COVID-19, i el seu impacte sobre usuaris/es i professionals.
 • Conèixer i dissenyar bones pràctiques relacionades amb la seguretat del pacient i dels equips assistencials, adaptades als entorns específics de treball.

Tots els professionals.

La formació a través de videoconferència contemplarà :

 • Una primera part expositiva més teòrica per part de la docent experta.
 • La presentació de vídeos il·lustratius sobre bones pràctiques que donaran peu a un anàlisi posterior en forma de debat.
 • Activitats participatives amb els alumnes on se’ls demanarà aportar casos reals a partir dels quals es facilitarà l’adquisició de competència per millorar la pràctica.
 • El disseny individual o de forma col·laborativa de guies d’intervenció per el suport al personal sanitari.
 1. Nous enfocaments sobre la gestió dels IRSP, per reduir la seva incidència i conseqüències. Identificació de les “víctimes” dels IRSP i les bones pràctiques cap a ells.
 2. Bones pràctiques amb els afectats directes i indirectes dels IRSP. Adquisició de competència per a la millora d’actuacions.
 3. La COVID-19 i la gestió dels riscos sanitaris. Impacte sobre la població i sobre els treballadors sanitaris.
 4. Creant guies d’actuació institucional davant dels diferents IRSP i crisis sanitàries. Activitat de creació conjunta d’una guia d’intervenció organitzacional.
 • 6 hores – formació per videoconferència
 • Dividides en 3 sessions de 2 hores cadascuna
 • Entre sessions, els participants hauran de realitzar alguna activitat que enviaran al docent.

Dra. Sara Guila Fidel Kinori

Especialista en Psicologia Clínica, Adjunta del Servei de Psiquiatria, Programa d’ Estrés Traumàtic de l’ Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona.

Doctora en Psicologia (UAB). Màster en Psiquiatria y Psicologia Mèdica (UAB), Diplomatura en Asistencia a Víctimas de Violencia y de Catástrofes (UCM). Referent en l’atenció psicosocial en incidents amb múltiples afectats de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. Membre de la Subcomissió de Segones Víctimes de l’HUVH.

A consultar.

Per a més informació:

Paula Bové, d’Unió Consorci Formació.  pbove@ucf.cat – 932 594 387