//Criteris claus per preparar materials per a un curs online
Criteris claus per preparar materials per a un curs online 2021-09-15T16:22:35+02:00

Project Description

Criteris claus per preparar materials per a un curs online

Més enllà de les circumstàncies sanitàries actuals, és una tendència creixent la conversió d’activitats formatives presencials en accions online asíncrones o mixtes, afegint telepresència.

Aquesta conversió requereix l’adaptació dels continguts formatius utilitzats com a suport a la presencialitat a materials didàctics que permetin un ús autònom per part dels participants.

Aquest curs fa un recorregut detallat per aquest procés de conversió, presenta eines per produir materials multimèdia interactius i acompanya al participant en la realització d’un exemple pràctic.

 • Conèixer les etapes d’elaboració d’un material didàctic online: conceptualització, selecció i organització de la informació, tractament pedagògic i virtualització.
 • Practicar amb diferents eines online disponibles per a l’elaboració de recursos multimèdia interactius.

Tots els professionals.

El curs s’estructura en:

 • Ús autònom per part del participant del mòdul didàctic online (2 hores).
 • Treball pràctic autònom (2 hores).
 • Tutories en telepresència (2 hores)
 1. El procés d’elaboració de material didàctic online.
 2. Conceptualització.
 3. Autoria.
 4. Tractament pedagògic:
  • Elements textuals i gràfics.
  • Elements multimèdia.
  • Elements interactius.
 5. Virtualització:
  • Presentació de continguts, imatges, infografies, vídeos, animacions, videotutorials, activitats interactives, altres.

El programa té una durada total de 6 hores

110 €.

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb rllort@ucf.cat per a més informació.