//Criteris claus per preparar materials per a un curs online
Criteris claus per preparar materials per a un curs online 2021-05-03T16:06:22+02:00

Project Description

Criteris claus per preparar materials per a un curs online

Més enllà de les circumstàncies sanitàries actuals, és una tendència creixent la conversió d’activitats formatives presencials en accions online asíncrones o mixtes, afegint telepresència.

Aquesta conversió requereix l’adaptació dels continguts formatius utilitzats com a suport a la presencialitat a materials didàctics que permetin un ús autònom per part dels participants.

Aquest curs fa un recorregut detallat per aquest procés de conversió, presenta eines per produir materials multimèdia interactius i acompanya al participant en la realització d’un exemple pràctic.

 • Conèixer les etapes d’elaboració d’un material didàctic online: conceptualització, selecció i organització de la informació, tractament pedagògic i virtualització.
 • Practicar amb diferents eines online disponibles per a l’elaboració de recursos multimèdia interactius.

Tots els professionals.

Ús autònom per part del participant del mòdul didàctic online (3 hores).

 1. El procés d’elaboració de material didàctic online.
 2. Conceptualització.
 3. Autoria.
 4. Tractament pedagògic:
  • Elements textuals i gràfics.
  • Elements multimèdia.
  • Elements interactius.
 5. Virtualització:
  • Presentació de continguts, imatges, infografies, vídeos, animacions, videotutorials, activitats interactives, altres.

El programa té una durada total de 3 hores d’autoformació. 

22 €.

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb rllort@ucf.cat per a més informació.