//Cures auxiliars d’infermeria en pacients amb risc de lesions cutànies
Cures auxiliars d’infermeria en pacients amb risc de lesions cutànies 2023-01-10T22:11:36+02:00

Project Description

Cures auxiliars d’infermeria en pacients amb risc de lesions cutànies

Les lesions cutànies deterioren el nivell de salut i la qualitat de vida dels pacients, amb conseqüències en diferents àmbits: pacients, famílies, el mateix sistema sanitari i els professionals que hi treballem.

A causa de la seva alta prevalença i incidència, poden agreujar l’estat de salut, augmentar el risc d’infecció i elevar la taxa de mortalitat.
Existeix una gran variabilitat en les cures i el maneig dels pacients amb lesions cutànies.ç

Aquest curs vol oferir al professional sanitari un coneixement actualitzat i basat en evidències científiques sobre les millors accions preventives i curatives en les lesions cutànies amb la finalitat de poder fer un abordatge de forma holística .

Objectius

 • Conèixer les diferents tipologies de les lesions cutànies i la seva prevenció.
 • Saber detectar el grau de lesió i el tractament a realitzar en cada cas.

Personal d’infermeria i Auxiliars d’infermeria.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que
faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats –casos pràctics, lectures, debats, etc.– amb què complementar i posar en
pràctica els coneixements adquirits, sempre amb l’acompanyament i supervisió d’un tutor expert en la matèria.

El curs s’imparteix al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

 • Mòdul 1. Tipus de lesions cutànies
  • Tipologia de lesions cutànies
  • Estructura i funcions de la pell
  • Lesions associades a la dependència
  • Lesions de les extremitats inferiors
 • Mòdul 2. Normes de prevenció de les lesions cutànies
  • Estratègies de prevenció de les lesions cutànies
  • Valoració de la pell i els teixits
  • Valoració del risc
  • Cures preventives de la pell
  • Nutrició
  • Maneig de la pressió
 • Mòdul 3. Atenció i tractament de les lesions cutànies cròniques
  • Valoració de les lesions cutànies cròniques
  • Complicacions de les lesions cutànies cròniques
  • Tractament de les lesions cutànies cròniques
  • El dolor i les lesions cutànies cròniques
  • Poblacions especials

20 hores.

Aquestes places són 100% subvencionades pel Programa de formació no formal Sectorial (PS2022) del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb formacio.subvencionada@ucf.cat, per a més informació.

Per a més informació: formacio.subvencionada@ucf.cat