//Cures bàsiques per al pacient inestable
Cures bàsiques per al pacient inestable 2021-01-27T17:39:42+02:00

Project Description

Cures bàsiques per al pacient inestable

Cures bàsiques per al pacient inestable

Un pacient inestable és aquell que pot presentar uns signes vitals que fluctuen o bé uns signes vitals extremadament alts o baixos i que li comencen a fallar els mecanismes compensatoris del cos.

La importància que el professional de l’assistència sanitària sàpiga realitzar una bona valoració i posterior presa de decisions recau en el fet de detectar anticipadament qualsevol signe o símptoma advers que es pugui traduir en un trastorn, risc o lesió per la persona i en conseqüència en un estat d’inestabilitat, així com l’actuació a portar a terme.

Objectius generals

  • Donar eines als i les participants per aplicar les cures adequades amb una garantia de qualitat en l’atenció al pacient inestable.

Personal d’infermeria, Auxiliars d’infermeria, Fisioterapeutes i Facultatius.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats –casos pràctics, qüestionaris, lectures, etc.– amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits.

El curs s’impartirà al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

20 hores.

20 hores.

A consultar.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb mnadal@ucf.cat, per a més informació.

Per a més informació:

Romina Cortés, d’Unió Consorci Formació.   rcortes@ucf.cat – 932 594 384