Dirigir equips remots i mixtes 2020-11-30T17:15:48+02:00

Project Description

Dirigir equips remots i mixtes

El treball no presencial requereix d’unes competències, hàbits i models de relació que permetin uns adequats nivells de rendiment, sense perdre l’esperit d’equip i la cultura organitzativa, amb una comunicació que doni confiança i potenciï l’autonomia professional i promovent, alhora, un entorn saludable.

Possiblement, el treball en remot aporta graus de llibertat i flexibilitat, però també fa més complexa la comunicació, el generar sentiment d’equip i, inclús, assolir els nivells d’autoconfiança percebuda pels membres de l’equip, fins al punt que les persones poden sentir-se alineades i desconnectades dels equips que treballen de forma presencial.

En aquest nou marc laboral, dirigir els equips requereix d’unes habilitats de comunicació i d’un ajust de les tècniques directives que permetin una adequada organització del treball, una comunicació fluïda i unes formes de supervisió i seguiment ajustades a la nova realitat.

• Entendre amb una mirada pràctica quins són els factors que condicionen la direcció d’equip remots i mixtes i com gestionar-los correctament
• Aprofundir en tècniques que potencien el correcte funcionament dels equips.

Tots els professionals amb responsabilitat sobre equips de treball.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

En aquest curs concret, hem orientat els continguts a la transferència a la realitat professional de cada persona, incorporant pautes i tècniques directives específiques.

1. Concretem el repte

 • Què espera l’equip del cap?
 • Què espera el cap de l’equip?
 • Principals reptes que suposa el treball en remot: Comunicació, confiança i efectivitat

2. Elements clau de la direcció d’equips

 • Treballar per objectiu i resultats
 • Nivell d’autonomia professional
 • Suport i desenvolupament
 • Indicadors i models de seguiment clars

3. Factors emocionals i motivacionals

 • Comportaments que generen confiança i benestar emocional
 • Reconeixement i gestió de les diferències
 • Equitat en les tasques i en les oportunitats

4. Seguiment i avaluació dels resultats:

 • Seguiment i control de la planificació
 • Control de la qualitat
 • Avaluació de resultats
 • Eines de seguiment de projectes

5. Desenvolupament dels equips

 • Què potencia el treball en equip
 • Aprenentatges fets i propostes de millora

6. Els nous conflictes a l’equip

 • Noves realitats personals
 • Entre els membres de l’equip
 • Amb el cap

3 hores.

A consultar.

Per a més informació:

Jordi Cutrina, d’Unió Consorci Formació.  jcutrina@ucf.cat – 93 259 43 80