Experiència del pacient 2022-07-06T15:28:12+02:00

Project Description

Experiència del pacient

L’experiència del pacient es situa com un element important en la definició de la qualitat del procés assistencial. L’avaluació de la satisfacció del pacient és una eina de mesurament que habitualment s’utilitza per saber com ha viscut la seva relació amb un procés assistencial. També pot ser un mitjà per comprovar si els punts crítics d’un procés assistencial del proveïdor i del pacient coincideixen, per veure si el pacient identifica alguns punts nous i saber quin és la seva percepció sobre ells; en definitiva, és una estratègia que permet identificar oportunitats de millora.

Objectius

 • Sensibilitzar els professionals cap a una visió compartida de la necessitat d’impulsar l’excel·lència en el tracte i tractament cap als clients.
 • Alinear aquesta sensibilització amb la pròpia visió, el pla estratègic i els valors de l’organització.

Tots i totes els/les professionals.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats –casos pràctics, qüestionaris, lectures, entre d’altres– amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits, sempre amb l’acompanyament i supervisió d’un tutor expert en la matèria.

El curs s’impartirà al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

 • Mòdul 1: La percepció de l’usuari
 1. L’excel·lència en el tracte i tractament
 2. La perspectiva de l’usuari
 3. Les nostres actituds i valors personals
 4. El treball en equip i la cooperació entre professionals
 • Mòdul 2: L’atenció a l’usuari
 1. Comunicació eficaç i atenció personalitzada, per generar confiança
 2. L’excel·lència en l’atenció a l’usuari
 3. Gestió de conflictes amb els usuaris

10 hores.

Aquestes places són 100% subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb formacio.subvencionada@ucf.cat, per a més informació.

Per a més informació: formacio.subvencionada@ucf.cat