//Facilitant experiències d’aprenentatge. Kit de metodologies bàsiques.
Facilitant experiències d’aprenentatge. Kit de metodologies bàsiques. 2021-09-15T16:23:46+02:00

Project Description

Facilitant experiències d’aprenentatge

Kit de metodologies bàsiques

La realitat dels darrers mesos hauria de moure’ns a revisar les pràctiques que fins ara havíem posat en marxa en la formació presencial (i també en l’online). A partir d’ara, pocs acceptarem una formació centrada en la transmissió unidireccional d’informació, ja que tenim molts altres mitjans i vies per rebre-la (vídeos, pdf, web, etc.). 

És així com l’experiència d’aprenentatge que succeeix en un procés formatiu hauria de revisar-se i construir-se sobre nous fonaments per esdevenir singular, diferent. Uns fonaments centrats en el participant a partir del disseny i l’aplicació d’estratègies formatives potents que l’ajudin a dotar de major significat i transferència al que està aprenent. 

Passem del formador al facilitador d’experiències d’aprenentatge, amb noves estratègies i eines per fer més significatiu l’aprenentatge.

 • Identificar les estratègies segons el moment de la sessió en què ens trobem: check-in, desenvolupament i check-out.
 • Dissenyar una seqüència formativa complerta en la qual incorporar metodologies que fomentin l’aprenentatge experiencial.
 • Dissenyar i aplicar metodologies col·laboratives, centrades en la participació activa i compromesa del participant de la formació.
 • Professionals de la salut (metges, infermeres, fisioterapeutes, psicòlegs, logopedes, treballadors socials, …) i comandaments i directius del sector, que volen impulsar accions formatives diferents.

Com a meta-curs, la proposta formativa s’impartirà emprant diverses metodologies centrades en el participant. D’aquesta manera, els participants del curs podran viure de primera mà diverses estratègies formatives (disseny, funcionament, tips i aplicació pràctica) que, amb posterioritat, podran aplicar a les seves formacions. 

El curs comptarà amb 2 sessions de trelepresència de 2,5 hores de duració.

 1. Estratègies formatives centrades en el participant:
  • El Model AGES i la seva aplicació en disseny d’accions formatives online.
  • Cada ingredient del model, una acció concreta per part del formador: Atenció, Generació, Emoció, eSpai.
 2. Estratègies i moments de l’acció formativa:
  • Estratègies formatives d’inici: warm-up i check-in. Des dels ice-brakers a la creació inicial de contingut.
  • Estratègies formatives de desenvolupament: anàlisi d’errors, vídeo-stop, puzzle de grups, quatre cantonades, team canvas, ishikawa, matriu PCRP, incident crític, etc.
  • Estratègies de tancament: check-out, plus-delta, compromís, titular, etc.

El programa té una durada total de 5 hores lectives distribuïdes en 2 sessions de telepresencia de 2,5h cadascuna.

Núria Serrat

Doctora en Pedagogia per la Universitat de Barcelona (UB).
Professora i investigadora de la Facultat d’Educació de la UB.

Ha dissenyat, desenvolupat i tutoritzat Màsters, Postgraus i Cursos d’especialització presencials i online, i ha creat materials informàtics en línia (especialitat en Formació de Formadors i Tutors en línia i Metodologies docents participatives en línia).

Ha participat com a investigadora i docent en projectes de cooperació internacional destinats a la millora i la innovació docent.

Assessora institucions públiques i empreses privades en el disseny i desenvolupament de projectes de millora i innovació en l’àmbit de la formació.

110 €.

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb rllort@ucf.cat per a més informació.